Välkommen till Hektografen 2!

På denna webbplats hittar du senaste info från styrelsen, protokoll från föreningsstämmor, årsredovisningar, kontaktinformation, styrelsens sammansättning, ordningsregler, felanmälan, lägenhetsritningar etc.
Lämna gärna synpunkter på webbplatsen genom att mejla Styrelsen

Årsredovisningar

Här hittar ni våra Årsredovisningar genom åren;

2018-19

2017-18

2016-17

2016 

2015 

2014 

2013 

2012

2011

Planlösningar

Härjedalsgatan 39 – 41

Duvedsvägen 3 – 7

Duvedsvägen 11 – 17

Historia

Om Hektografen och Vällingby

Brf Hektografen 2 bildades 2007 och är belägen på Duvedsvägen 1—7, 11—17 samt Härjedalsgatan 39—41 i Vällingby, Stockholm.

Föreningens fastighet består av fem flerbostadshus om 3 våningar, med 78 lägenheter och 10 lokaler. Byggnaderna är ritade av arkitekt Paul Hedqvist och är uppförda 1955, samtidigt som ABC-staden Vällingby växte fram.