Vid inloggning

 

Användarnamn: AV- numret på din bricka som börjar
med: 0000xxxxxxxxxx (10 siffror)

OBS! Det är de 10 siffrorna efter 0000 som är användarnamnet

Lösen: 1234  (samma lösen till alla)

Ni måste använda samma bricka för att komma in i tvättstugan

 

Boka tvättstugan här!