KONTAKTA STYRELSEN

Vill du komma i kontakt med styrelsen så använd den för styrelsen gemensamma e-postadressen hektografen2@protonmail.com. Styrelsen besvarar ärenden inom 24 timmar under vardagar (ej lördag, söndag och helgdagar.) Sommartid kan svarstiderna vara något längre.

Styrelsen 2021

Ordförande
Lars Sjöberg (Duvedsvägen 7)

Vice ordförande   
Emma Wikblom (Duvedsvägen 5)

Sekreterare
Tony Nilsson (Duvedsvägen 3)

Ledarmot
Robert Dackéus (Duvedsvägen 7)
Akram Wirdi (Härjedalsgatan 39)

Suppleanter
Ida Wiberg (Duvedsvägen 5)
Leif Lengmo (Härjedalsgatan 39)
Barcu Kayan (Härjedalsgatan 39)
Bo Grusell (Duvedsvägen 15)

Revisor
Sylvia Welleroth (Duvedsvägen 5)

Valberedning
Kenneth Johansson (Duvedsvägen 11)
Maria Söderström (Duvedsvägen 17)

Riksbyggen förvaltar Brf Hektografen 2
Felanmälan: 0771- 860 860
Felanmälan e-post: fastighetsservice@riksbyggen.se

Hyresadministration och övriga frågor
Vardagar 8:00 – 11:30 & 12:15 – 16:30
0771- 860 860 

Riksbyggen 
Hammarbykaj 16
Box 9051  102 71 STOCKHOLM