KONTAKTA STYRELSEN

Vill du komma i kontakt med styrelsen så använd den för styrelsen gemensamma e-postadressen hektografen2@protonmail.com. Styrelsen besvarar ärenden inom 24 timmar under vardagar (ej lördag, söndag och helgdagar.) Sommartid kan svarstiderna vara något längre.

Styrelsen 2023

Ordförande

Lars Sjöberg – Duvedsvägen 7

Vice ordförande & Sekreterare

Tony Nilsson – Duvedsvägen 3

Ledamöter

Eric Rällfors Danielsson – Duvedsvägen 7

Robert Dackéus – Duvedsvägen 7

Akram Wirdi – Härjedalsgatan 39

Suppleanter

Leif Lengmo – Härjedalsgatan 39

Hanna Säfström – Härjedalsgaatan 41

Maria Alfredsson – Duvedsvägen 17

Filippa Möller Åström – Duvedsvägen 17

Revisor

Monica Husén – Duvedsvägen 13

Revisorssuppleant

Adam Knutsson – Duvedsvägen 13

Valberedning

Kenneth Johansson – Duvedsvägen 11

Åsa Polkander – Duvedsvägen 13

Riksbyggen förvaltar Brf Hektografen 2
Felanmälan: 0771- 860 860
Felanmälan e-post: fastighetsservice@riksbyggen.se

Hyresadministration och övriga frågor
Vardagar 8:00 – 11:30 & 12:15 – 16:30
0771- 860 860 

Riksbyggen 
Hammarbykaj 16
Box 9051  102 71 STOCKHOLM