Nyhetsbrev 5 (December), 2020

Årsredovisningen

Årsredovisningen för verksamhetsåret 2019-2020 är nu utdelad i era brevinkast och tillsammans med denna fick ni även röstsedeln som ni behöver för att kunna poströsta till årsstämman. Har din röstsedel förkommit finns den att ladda ner här.

Frågor

Har ni frågor beträffande innehållet i årsredovisningen så kan ni maila dom till styrelsen på hektografen2@protonmail.com. Har ni frågor där flera kan vara intresserade av svaret så kommer vi maila ut din fråga samt styrelsens svar. Vi behöver därför få in din fråga i god tid, senast tisdagen den 15 december, för att styrelsen ska hinna besvara frågan innan röstningen är avslutad fredagen den 18 december.

Inlämning av röstsedel

När du fyllt i din röstsedel och den är komplett ska den lämnas i brevlådan till styrelselokalen på baksidan av Duvedsvägen 15. Anslag finns på dörren. Styrelsen hoppas på ett stort deltagande från er medlemmar detta år.