Ytterligare information från styrelsen med anledning av ordinarie föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Hektografen 2 och rådande Corona-pandemi

Snart är det dags för föreningsstämma för verksamhetsåret 2019-2020.

Vi har kallat till föreningsstämma eftersom styrelsen måste göra det enligt lag och stadgar och att ordinarie föreningsstämma måste hållas senast den 31 januari.
Med anledning av Riksdagens restriktioner beträffande allmänna sammankomster har vi nu flyttat fram datum för årsstämman och den kommer att hållas genom poströstning.

På grund av rådande corona-pandemi har Riksdagen infört en särskild, tillfällig, lag som gör det möjligt att poströsta inför stämman, i stället för att närvara personligen.
Poströstning är genom lagen möjligt oavsett vad som annars anges i lag och i föreningens stadgar.

Med hänsyn till rådande pandemi ber vi er att istället utnyttja möjligheten till poströstning. Detta för att minska smittspridningen så gott det går inom vår förening och hänsyn till varandra.

Du poströstar genom att lämna in poströstningsblankett till föreningen, med ifyllda svar under respektive punkt. Se närmare information på själva blanketten. Har du frågor, hör av dig till oss i styrelsen.

Vi har valt att inte lämna några förslag från styrelsen i år, eftersom det inte finns möjligheter till en öppen diskussion på stämman. Skulle det dyka upp saker som inte kan anstå till nästa årsstämma, kontakta styrelsen genom mail eller brev. Vi följer situationen angående corona-pandemins utveckling och återkommer med mer information, om det blir aktuellt.

Har du frågor med anledning av detta, hör av dig till oss i styrelsen på hektografen2@protonmail.com

Vi gör alla vårt bästa för att bidra till en så hänsynsfull och lite smittsam miljö som möjligt, och följa de rådande restriktioner och riktlinjer som finns.

Stort tack för er förståelse.