Ny kallelse till årsstämma 2020

Härmed kallar styrelsen i Brf Hektografen 2 till årsstämma för verksamhetsåret 2019-2020

Tid: Ordinarie föreningsstämma i Brf Hektografen 2 hålls måndagen 2020-12-21 kl. 19:00.

Röstning kommer att ske via post. Poströster ska vara avlagda och inlämnade senast fredagen 2020-12-18. Se information om poströstning nedan. Styrelsen uppmanar samtliga medlemmar att inkomma med sin poströst för att vara delaktig i föreningens framtid.


På ett extra styrelsemöte den 2020-11-24 har styrelsen i Brf Hektografen 2 beslutat att röstning vid årsstämma 2020 ska ske genom poströstning med anledning av regeringens restriktioner för allmänna sammankomster (8 personer) som trädde i kraft 2020-11-24. Genom en tillfällig lag är det möjligt för styrelsen att låta medlemmarna i en bostadsrättsförening inkomma med poströster inför en årsstämma, detta oavsett vad som annars anges i lag och i föreningens stadgar. Lagen har tillkommit för att minska smittspridningen i rådande Corona-pandemi. Genom bestämmelserna kan antalet stämmodeltagare hållas nere och endast stämmoordförande, sekreterare, rösträknare och justeringsman samlas fysiskt på stämmomötet. Samtidigt som medlemmarna får så stort inflytande som möjligt under rådande omständigheter.


Styrelsen har till stämman hänskjutit en fråga från en motion med förslag att vi vid kommande renovering av fasadputsen ska verka för ett färgbyte till andra kulörer än de befintliga. Röstning kommer att ske om detta förslaget. Utförligare text kommer finnas på dagordningen.

Årsredovisningen, underlag för poströster, där det också kommer stå var och hur poströsterna ska lämnas in, och dagordning kommer att delas ut separat innan årsstämman.