Kallelse till årsstämma 2020

Härmed kallar styrelsen i Brf Hektografen 2 till årsstämma för verksamhetsåret 2019-2020

Tid: Tisdagen den 8 december kl. 19:00.

Plats: Vällingby Folkets Hus

Lokal: Pelarsalen, Sal B, våning 2. Ingång via stora trappan.


Med anledning av de nya restriktionerna beträffande sammankomster så kan årsstämmans hållande och dess förutsättningar komma att ändras. Styrelsen återkommer inom kort med mer information om detta.


Styrelsen har till stämman hänskjutit en fråga från en motion med förslag att vi vid kommande renovering av fasadputsen ska verka för ett färgbyte till andra kulörer än de befintliga. Röstning kommer att ske om detta förslaget. Utförligare text kommer finnas på dagordningen.

Med anledningen av pågående pandemin kommer munskydd vara obligatoriskt på stämman. Dessa kommer att delas ut vid ingången. Vidare tillåter vi endast en medlem per lägenhet att bevista stämman. Det kommer inte heller bjudas på någon förtäring.

Årsredovisningen för verksamhetsåret kommer att delas ut separat innan årsstämman.

Om du inte har möjlighet att medverka på årsstämman finns möjligheten att lämna en s.k. medlemsfullmakt.


Kallelse till årsstämma 2019-2020 i sin helhet

Medlemsfullmakt till årsstämma 2019-2020