Nyhetsbrev 4 (November), 2020

10-års jubileum

Den 1 november 2020 var det 10 år sedan föreningen övertog fastigheten från Svenska Bostäder. Tanken har varit att föreningen skulle uppmärksamma detta med något festligt vid årsstämman, men av känd anledning måste vi tyvärr skjuta detta på framtiden. Styrelsen återkommer i ärendet när tillvaron känns tryggare för festliga sammankomster.

Stamspolning vecka 49

Som tidigare meddelats har styrelsen beslutat att genomföra stamspolning i samtliga lägenheter och lokaler. Företaget Interspol kommer avisera tidpunkt för just din trappuppgång och lägenhet, samt rutiner för nyckelhantering ifall du inte kan vara hemma vid tidpunkten för arbetet. Det är av yttersta vikt att Interspol får tillträde på utsatt tid. Arbetet i varje lägenhet sker snabbt, ca 15–20 minuter, och personalen har stor vana att arbeta hos boende under rådande omständigheter. Det är mycket viktigt att du förbereder besöket genom att tömma ur skåpet under diskbänken så att full tillgänglighet finns. Lika så i badrummet och på toaletten

Årsstämman

Årsstämman kommer att äga rum tisdagen den 8 december kl. 19:00. Separat kallelse kommer att skickas ut per mail, samt anslås i portar.
På grund av den rådande pandemin kommer endast en (1) person från varje hushåll att få bevista stämman. Det kommer inte heller bjudas på någon förtäring liknade tidigare år. I år har det inkommit en motion från en medlem, frågeställningen kommer att finnas med på kallelsen och stämman kommer att besluta i detta ärendet. Fullmakt kommer att bifogas kallelsen

Ombyggnad lokaler

Byggstart hoppas kunna ske i mitten av december. Arbeten kommer att starta på Duvedsvägen 17 för att sedan fortsätta på Duvedsvägen 13 och Duvedsvägen 1-5. Försäljning av dessa lägenheter kommer att påbörjas inom kort genom byggledningen och deras mäklare.

Belysning trapphus

Styrelsen har under hösten slutfört det program med syfte att förbättra belysningen i trapphusen och samtidigt minska energiförbrukningen. Detta genom att sätta upp rörelsestyrd LED-belysning. Vinkelhuset har nu fått denna belysning som punkthusen tidigare fått.

Tvättstugan

Styrelsen planerar för miljöförbättrande åtgärder i tvättstugan under vintern. Vi startade med förra året med målning av slussen vid bokningstavlan samt uppfräschning av toaletten. Nu fortsätter vi detta arbete med målning av vissa väggpartier och inredning. Vidare planerar vi för fönstertvätt. Vi tittar även över vår husvärd Kenneths göromål och arbetsbeskrivning. Kenneth har fram till nu högtryckstvättat bakom maskinerna en gång per år och detta under sommaren och vid samma tillfälle gjort rent tvättmedelsfacken. Detta kommer nu att utökas till två årliga högtryckstvättar samt att tvättmedelsfacken rengörs en gång i kvartalet.

Styrelsearbete

Till alla nya medlemmar, och även de som bott länge i föreningen, som är intresserade av att arbeta för föreningens bästa och för föreningens framtid. Vi behöver nya medlemmar i styrelsen samt revisorer. Ta då kontakt med valberedningen eller styrelsen. Se anslag på porttavlan för kontakt med ovanstående.

Uthyrningslägenheten

Påminner om vår uthyrningslägenhet på Duvedsvägen 15 som kan hyras förmånligt då ni har övernattande gäster. I tider som dessa kan man ha sina gäster på ett bra socialt avstånd vid övernattning. Se mer på föreningens hemsida där man också kan boka densamma.