Nyhetsbrev 3 (2020)

Nedan följer ett nyhetsbrev utskickat till medlemmar i  Brf Hektografen 2.

Stamspolning

Styrelsen har beslutat att genomföra stamspolning i samtliga lägenheter och lokaler i föreningen under vecka 49. Under vintern tog styrelsen in anbud från ett antal entreprenörer. Med anledning av att Corona grasserade som värst i våras så beslutade styrelsen att stoppa stamspolningen just då. Beslut togs istället att utföra stamspolningen under sen höst med hoppet om att den värsta smittofaran då dämpats. Arbetet i varje lägenhet sker snabbt, ca 15–20 minuter, och personalen har stor vana att arbeta hos boende under rådande omständigheter. Närmare information om tider för just din lägenhet kommer att lämnas av styrelsen och entreprenören innan arbeten påbörjas.

Ombyggnad av lokaler

I augusti har föreningen äntligen fått bygglov till att förändra oanvända lokaler till lägenheter. Upprinnelsen till förslaget med att bygga om den stora lokalen i källaren under Duvedsvägen 3–5 kom från en av våra medlemmar. Styrelsen beredde frågan och vid årsstämman 2017 togs ett enhetligt beslut om att godkänna förslaget. Vid årsstämman 2019 tillkom även 3 lokaler på Duvedsvägen 13 och 17. Byggstart är beräknad att ske i oktober. När ombyggnaden är klar får föreningen ett tillskott på 11 st. bostadsrättslägenheter. Duvedsvägen 3-5 tillkommer 7 st. lägenheter, Duvedsvägen 13 1 st. lägenhet och på Duvedsvägen 17 3 st. lägenheter.

Försäljning av hyreslägenhet

En av föreningens hyreslägenheter kommer att säljas i november med anledning av att hyresgästen valt att flytta från föreningen. Lägenheten kommer att säljas genom mäklare från Länsförsäkringar på Ångermannagatan. Pris enligt marknadsvärde. Det blir ett bra tillskott till föreningens ekonomi med tanke på kommande underhåll.

Tvättstugan

Vid ett flertal tillfällen har någon hängt upp skyltar på maskiner och torktumlare att den är trasig utan att felanmält den aktuella maskinen till Riksbyggen. Detta tyder på en osolidarisk attityd och är inte acceptabelt då nästkommande som ska tvätta blir drabbad och blir utan en maskin samt lever i den tron att maskinen redan är felanmäld. Skrivelse om detta ska skickas till grannföreningen som hyr in sig i vår tvättstuga.

Gruppavtal med Com Hem

Föreningens gruppavtal avseende TV, Bredband och Telefoni hos Com Hem kommer att löpa vidare i ytterligare tre år. Troligen kommer avgiften höjas i januari 2021. Styrelsen  återkommer om detta när vi fått uppgifterna om det nya avtalet med  Com Hem.

Motioner till årsstämman

Till årsstämman i december har styrelsen inte fått in några motioner eller förslag från er medlemmar, dessa skulle ha inkommit senast den sista juli. Vi öppnar därför nu upp med att förlänga motions- och förslagstiden till sista september.

Styrelsearbete

Alla medlemmar, oavsett nya eller gamla, är varmt välkomna att delta i arbetet med föreningens bästa och framtid. Om du är intresserad av detta så ta kontakt med valberedningen eller med styrelsen. Kontaktupgifter till styrelsen finns både på föreningens hemsida och anslagstavlorna i föreningens olika portar.

Uthyrningslägenheten

Styrelsen påminner om vår uthyrningslägenhet på Duvedsvägen 15, som kan hyras förmånligt då ni har övernattade gäster. Se mer information på föreningens hemsida där man också kan göra en bokning.