Nyhetsbrev 2 (2020)

Vårstädning

Söndagen den 17 maj så var den årliga vårstädningen tidigare inplanerad. Av kända skäl med tanke på coronasituationen så kommer ingen organiserad vårstädning äga rum i år. En container kommer dock att finnas tillgänglig som vanligt vid Duvedsvägen 5, där ni kan bli av med grovsopor. Observera att elektronik och el-apparater samt miljöfarligt avfall absolut inte får slängas i containern. Detta typ av avfall måste ni själva åka med till återvinningscentralen i Bromma eller Lövsta. Containern kommer att finnas på plats från och med fredagen den 15 maj till söndagen den 17 maj.

Avgiftshöjning

Styrelsen antog den 21 april budgeten för verksamhetsåret 2020-2021. Styrelsen har, med budgeten som utgångspunkt, därför beslutat att höja avgiften med 2%. Avgifts höjningen träder i kraft från och med den 1 juli 2020.

Com Hem

Viktig information om TV-sändningarna. Den 8 september utgår de analoga sändningarna i Com Hems nät och alla sändningarna kommer därefter att enbart att vara digitala. Om ni i dagsläget tittar på analoga utsändningar kan ni redan idag övergå till digitala utsändningar genom att genomföra en kanalsökning på er tv. Ett krav är dock att er tv eller tv-mottagare har stöd för digital kabel-tv (DVB-C).För mer information hänvisas till Com Hems hemsida eller via direktlänken comhem.se/digitalisering.

Övernattningslägenheten

Passa på nu när sommaren är i antågande att boka lägenheten för era gäster som besöker er under sommaren. Med anledning av social distans kan det vara bra att logera era gäster utanför er egen lägenhet. Nytt är att den manuella nyckelhanteringen är slopad och istället används era digitala nyckelbrickor. Om du har bokat övernattningslägenheten så kommer brickorna att aktiveras på incheckningsdagen och avaktiveras när ni checkar ut. Nya regler kommer att läggas ut på hemsidan beträffande in- och utcheckningstider m.m. Påminner om att bokning av lägenheten sker på hemsidan.

Skräp och fimpar utomhus

För allas vår trevnad både inne och ute så vill styrelsen framföra följande uppmaning: Att inte slänga fimpar från fönster och balkonger samt att inte slänga fimpar på gården eller framför porten. Det är också absolut förbjudet att röka i källaren!

Skräp utanför våra sopskåp

Styrelsen vill också påminna er om att det inte är tillåtet att ställa kartonger eller andra sopor vid våra sopskåp eller i källargångar. Detta kostar föreningen onödigt stora belopp under året. Kartonger kan ni lämna i dom ”gröna burkarna” på återvinningsstationerna, som det finns ett antal av i Vällingby. För att hitta din närmaste återvinningstation så kan man gå in på Förpacknings- och tidningsinsamlingens, FTIs, hemsida eller via direktlänken https://www.ftiab.se/173.html. Grovsopor lämnas närmast på återvinningscentralerna i Bromma eller Lövsta.

Motioner och förslag

Styrelsen vill påminna er om att motionstiden inför kommande årsstämma. Din motion ska ha inkommit till styrelsen senast den 31 augusti. Har ni idéer och förbättringsförslag avseende våra fastigheter och gårdar så hör av er på förenings e-postadress.

Stamspolning

Styrelsen har påbörjat en upphandling av stamspolning av våra fastigheter. Preliminär plan är att detta ska kunna genomföras under hösten,om coronasituationen lagt sig och att Folkhälsomyndigheten har släppt på sina restriktioner. Vid stamspolning ska entreprenören ha tillträde till samtliga lägenheter för att komma åt avlopp i kök och badrum. Styrelsen återkommer i augusti när det kan bli aktuellt med tillträde till era lägenheter.

Avloppsproblem på Duvedsvägen 13

Tyvärr har det under våren skett två stycken allvarliga avloppsstopp med efterföljande översvämning i källaren på Duvedsvägen 13. Styrelsen har därför låtit en entreprenör filma avloppsledningen i källargolvet och fram till kommunens avloppsledning ute i gatan och det visar sig att ledningen både har sprickor och sättningsskador. Med anledning av detta planeras uppgrävning och utbyte av avloppsledningen senare under försommaren eller sommaren.

Underhållsarbeten i sommar

Vår eminenta husvärd Kenneth kommer även i sommar att utföra underhållsarbeten i föreningen. Han kommer bland annat att förbättringslacka portarna på Duvedsvägen 3-7 samt Härjedalsgatan 39-41 då dessa är väldigt utsatta för väder och vind. Vidare kommer samtliga källargolv sopas samt andra arbeten som styrelsen vill ha utförda.