Nyhetsbrev 1 (2020)

Hej alla boende, både bostadsrättsinnehavare och hyresgäster, i Brf Hektografen 2.

Vi bor i en välskött förening tack vare att vi har varit aktiva och sett om våra hus, gårdar och ekonomi. Inget går av sig självt, utan det gäller att ständigt fortsätta förvalta vår gemensamma investering som våra lägenheter och hus innebär.

Vi äger föreningen tillsammans, och alla medlemmar har på så sett ett gemensamt ansvar. Det bygger på att vi alla bryr oss om och bidrar så att vi även framöver bor i en trevlig och välskött förening i en trygg miljö. Att vi alla hjälps åt att hålla rent och snyggt på våra gårdar, inomhus i trapphus och källare.

Styrelsen ansvarar för uppföljning och kontroll av ekonomi, pågående och framtida planering av underhålls- och driftsfrågor. Styrelsen har styrelsemöten en gång per månad förutom i juli.

Nedan kommer information om aktuella ärenden.

Andrahandsuthyrning

Styrelsen vill på förekommen anledning påminna om att det är absolut förbjudet att hyra ut lägenheten i andra hand utan styrelsens godkännande. Vid påkommen otillåten andrahandsuthyrning kan lägenheten förverkas, vilket innebär att ni riskerar att bli vräkt. Se § 24 i föreningens stadgar. Blankett för ansökan om andrahandsuthyrning finns att skriva ut på hemsidan. Styrelsen vill även påminna om att hyra ut delar av lägenhet till en inneboende innebär att styrelsen ska informeras om detta. Se § 25 i föreningens stadgar.

Vårstädning

Den årligen återkommande vårstädningen äger i år rum söndagen den 17 maj. En container kommer som vanligt att finnas tillgänglig för att bli av med grovsopor. Elektronik och annat miljöfarligt avfall såsom målarfärg m.m. får inte slängas i containern, vilket innebär att ni får åka med detta typ av avfall till återvinningscentralen i Bromma eller Lövsta på egen hand. Städdagen avslutas med en sedvanlig korvgrillning.

Felanmälan

Vid fel på gemensamma lås, t.ex. porttelefon, portlås eller lås till källare och fel på gemensam belysning belysning, t.ex. trasiga lampor i trapphus och utomhusbelysning ska anmälas till styrelsen via e-post och inte till Riksbyggen.

Utomhusbelysningen på Duvedsvägen 13

Sendan i höstas har vi haft stora problem med ytterbelysningen vid entrén och källaringången, säkringarna löser ut stup i ett. Vi kommer engagera en el-entreprenör för felsökning samt för nödvändiga reparationer.

Nyheter & uppdateringar på hemsidan

Nedan följer en lista över uppdateringar och ny informations som lagts till på föreningens hemsida www.hektografen2.se

Renovering och förändring av lägenhet

Styrelsen har uppdaterat och skärpt kraven i föreningens regler beträffande renovering. När ni planerar kommande renoveringar i er lägenhet, läs igenom reglerna som finns angivna på hemsidan. Var ute i god tid att anmäla kommande arbeten till styrelsen, arbetet får inte påbörjas innan ni fått ett godkännande från styrelsen. Blankett för anmälan finns att skriva ut på hemsidan.

SBA-brandskyddsregler

Styrelsen har tagit fram och antagit en brandskyddspolicy samt tillhörande regelverk. Tillsyn och kontroller utförs kontinuerligt av styrelsen utsedda brandskyddskontrollanter. Vänligen läs igenom dessa regler så att du är införstådd med ditt ansvar som boende i föreningen.

Dataskyddspolicy

Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) är till för att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Styrelsen har uppdaterat och antagit en policy för föreningens GDPR-ansvar och hur era personuppgifter hanteras inom styrelsen samt hos vår förvaltare Riksbyggen.