Nyhetsbrev 1 (Februari), 2021

Inte tillåtet att ladda elbil & laddhybrid i föreningens garage

Elsäkerhetsverket avråder kraftigt från all typ av elbilsladdning från vanliga vägguttag. Anledningen till detta är att vanliga vägguttag inte är dimensionerade för den typen av kontinuerliga belastning som laddning av ett elfordon medför. Risk för överhettning i uttaget är stort och till följd av det även brand. På grund av detta är det inte tillåtet att ladda elbil, laddhybrid m.m. i föreningens garage.

Ombyggnad av lokaler till lägenheter pågår

Ombyggnationen av lokaler har påbörjats med tre lägenhet på Duvedsvägen 17 och en lägenhet i Duvedsvägen 13. Efter färdigställande av dessa lägenheter kommer ombyggnaden påbörjas på Duvedsvägen 1-5. Försäljning av dessa lägenheter kommer att ske genom byggledningen och SkandiaMäklarana.

Tvättstugan

Tvättstugan har nu i vinter blivit utsatt för sabotage vid några tillfällen med bland annat klotter på den nymålande toaletten. Värre var sabotaget med belysningen där någon illasinnad person förstört sensorerna som styr tändningen av takbelysningen och som medförd en mörklagd tvättstuga under helgen den 29-31 januari. Styrelsen fortsätter med miljöförbättrande åtgärder i tvättstugan nu i under vintern. Målning fortsätter med uppfräschning av vissa väggpartier och inredning. Även fönstertvätt har utförts.

Porttelefonerna och bokning av tvättstugan

Vid fel eller problem med porttelefonerna eller bokningssystemet för tvättstugan så ber vi er att EJ kontakta Riksbyggens felanmälan, utan istället kontakta styrelsen direkt på styrelsemailen. Systemet och dess tillhörande brickor administrerar nämligen direkt av styrelsen.

Andrahandsuthyrning

Styrelsen vill på förekommen anledning påminna om att det är absolut förbjudet att hyra ut lägenheten i andra hand utan styrelsens uttryckliga godkännande. Vid påkommen otillåten andrahandsuthyrning kan lägenheten förverkas, vilket innebär att ni riskerar att bli vräkta. Se § 24 i föreningens stadgar. Blankett för ansökan finns att skriva ut på hemsidan. Styrelsen ska också informeras om ni har en inneboende i enligt § 25 i föreningens stadgar.

Uthyrningslägenheten

Styrelsen vill också påminna om uthyrningslägenhet på Duvedsvägen 15, som kan hyras förmånligt då ni har övernattande gäster. I pandemitider som dessa kan man ha sina gäster på ett bra socialt avstånd vid övernattning. Se mer information på föreningens hemsida där man också kan boka övernattningslägenheten.