Nyhetsbrev 2 (April), 2021

Vårstädning

Den årliga vårstädningen kommer inte heller detta år att kunna genomföras i organiserad form och inte heller den efterföljande grillningen av kända skäl med Coronarestriktioner. Ni som ändå vill hjälpa till med att snygga till i vår utemiljö, så kan styrelsen tillhandahålla verktyg. Har ni idéer och åtgärdsförslag av göromål på gårdarna, hör gärna av er. Container kommer som vanligt att finnas tillgänglig vid Duvedsvägen 5 där ni kan bli av med grovsopor. Observera att elektronik och el-apparater samt miljöfarligt avfall inte får slängas i containern. Detta måste ni själva åka med till återvinningscentralen i Bromma eller Lövsta. Containern kommer att finnas på plats från fredagen den 28 maj till söndagen den 30 maj.

Avgiftshöjning

Styrelsen har den 20 april antagit budgeten för verksamhetsåret 2021-2022. Styrelsen har med utgånspunkt av denna beslutat att höja avgiften med 2 %. Avgiften höjs från och med 1 juli 2021.

Andrahandsuthyrning

Styrelsen vill på förekommen anledning påminna om att det är absolut förbjudet att hyra ut lägenheten i andra hand utan styrelsens uttryckliga godkännande. Vid påkommen otillåten andrahandsuthyrning kan lägenheten förverkas, vilket innebär att ni riskerar att bli vräkt. Se § 24 i föreningens stadgar. Blankett för ansökan finns att skriva ut på hemsidan. Styrelsen påminner även om att ha en inneboende kräver att styrelsen ska informeras om detta. Se § 25 i föreningens stadgar.

Ombyggnad lokaler till lägenheter

Ombyggnaden av lokaler till lägenheter har pågått under en tid med 3 lägenhet i Duvedsvägen 17 och en lägenhet i Duvedsvägen 13 . Första lägenheten är färdigställd och en ny medlem har flyttat in. Arbetena har även påbörjats på Duvedsvägen 1-5. Försäljning av alla dessa lägenheter kommer att ske genom SkandiaMäklarna.

Avloppsläcka Duvedsvägen 13

Föreningen har drabbats av att ett avloppsrör rostat sönder och skapat ett större läckagage inne i lokalen Charm Spa. Verksamheten har stängt en tid framöverför för arbeten med avfuktning och att återställande av lokalen kan ske. Skadan hanteras genom föreningens fastighetsförsäkring.

Motioner och förslag till årsstämman

Styrelsen vill påminna om att motionstiden inför kommande årsstämma och din motion ska ha inkommit till styrelsen senast 31 augusti. Har ni idéer och förbättringsförslag avseende våra fastigheter och gårdar så hör av er på föreningsmailen

Skräp och fimpar

För allas vår trevnad både inne och ute vill styrelsen framföra denna uppmaning: Att inte slänga fimpar från fönster och balkonger samt att inte slänga fimpar på gården eller framför porten. Det är också absolut förbjudet att röka i källaren och i trapphus!

Skräp utanför våra sopskåp

Vi vill också påminna om att det inte är tillåtet att ställa kartonger eller andra sopor utanför våra sopskåp eller i källargångar. Detta kostar föreningen onödigt stora belopp under året. Kartonger kan ni lämna i dom ”gröna burkarna” på återvinningstationerna, som finns ett antal i vårt grannskap. Grovsopor, målarburkar och elektronik lämnas på närmaste återvinningscentral, Bromma eller Lövsta.

Uthyrningslägenheten

Just nu och fram till sommaren finns det mycket begränsande möjligheter att hyra lägenheten.

Porttelefon och bokningssystemet i tvättstugan

Vid fel eller problem kontakta EJ Riksbyggens felanmälan utan kontakta styrelsen på styrelsemailen. Styrelsen administrerar system och brickor.

Underhållsarbeten

I sommar kommer vår eminenta husvärd Kenneth att utföra underhållsarbeten i föreningen. Han kommer bland annat att förbättringslacka portarna på Duvedsvägen 3-7 samt Härjedalsgatan 39-41 då dessa är väldigt utsatta för väder och vind. Vidare kommer samtliga källargolv sopas samt andra arbeten som styrelsen vill ha utförda.