Nyhetsbrev 6 (Augusti), 2021

Information inför årsstämman i december:

Kandidera till nästa års styrelse!

Den nuvarande styrelsen välkomnar alla som är intresserade, och som vill bidraga till föreningens framtid och utveckling, att anmäla sitt intresse och kandidera till att vara med i nästa års styrelse! Nästa års styrelse är i behov av både ordinarie ledamöter och suppleanter, då tre stycken medlemmar i styrelsen lämnar sina uppdrag vid verksamhetsårets skifte, eftersom de flyttar från föreningen.

Kunskaper inom t.ex. ekonomi, fastighetsförvaltning och bygg är meriterande, men inte ett krav.

Är du intresserad och har frågor om styrelsearbetet så är du varmt välkommen att skicka in din fråga till hektografen2@protonmail.com. Vill du kandidera, så kan du skicka din anmälan till samma adress, så kommer styrelsen att vidarebefordra den till föreningens och årsstämmans valberedning.

Inlämning av motioner

Styrelsen vill även passa på att påminna alla medlemmar om att motionstiden inför kommande årsstämma pågår fram till och med sista augusti. Har du idéer eller förbättringsförslag avseende våra fastigheter och gårdar m.m., så är du varmt välkommen att skicka in en motion till hektografen2@protonmail.com.