Nyhetsbrev 7 (Oktober), 2021

Årsstämma

Föreningens årsstämma kommer att äga rum den 8 december. Särskild kallelse kommer till er på mail och kommer också att anslås i portarna

Inför årsstämman

Vill vi uppmana alla ni som intresserade av att vilja bidra till föreningens utveckling att anmäla ert intresse till att vara med i kommande styrelse, antingen som ledamot eller suppleant och. Vi behöver minst en revisor. Frågor rörande styrelsearbete m.m. kan ställas till styrelsen på föreningsmailen hektografen2@protonmail.com
Intresseanmälan för att vilja vara med i kommande styrelse kan skickas på samma adress så vidarebefordrar vi dessa till valberedningen. Kunskaper i ekonomi, fastighetsförvaltning och bygg önskvärda men inte alls nödvändiga. Efter ett år med digitala möten har styrelsen nu under hösten återgått till fysiska möte, det är därför önskvärt att man är fullt vaccinerad mot COVID-19 om du vill delta i styrelsens arbete.

Brandskydda er lägenhet

Har ni kollat att era brandvarnare fungerar och har nya friska batterier? Nu under den mörka årstiden tänds det många levande ljus i våra lägenheter. Därför behöver ni se över ert brandskydd. Det är bostadsrättsinnehavarens skyldighet att se till att den fungerar. En bra försäkring är också att ha en brandsläckare hemma samt en brandfilt.

Hemförsäkring

Har du en hemförsäkring? Styrelsen vill påpeka hur viktigt det är att ha en hemförsäkring. Att vara utan innebär en stor risk, inte bara för dig själv utan också för dina grannar. Vill det sig riktigt illa kan det sluta med att du blir skuldsatt för resten av livet och kanske till och med hemlös. Bostadsrättstillägget till hemförsäkringen ingår i avgiften till föreningen, du behöver därför inte teckna detta tillägg själv.

Samverkan mot inbrott

Styrelsen ber nu alla att vara vaksamma på vilka som rör sig i och kring våra fastigheter. Underhösten har vi haft inbrott i en av våra portar med kostsamma reparationer som följd samt personer som sovit i källaren. Märker ni att någon står i begrepp att göra inbrott eller på annat sätt gör åverkan på fastigheten-Ring polisen.

Tvättstugan

Skötselregler har uppdaterat för hur man lämnar tvättstugan efter sig när man tvättat färdigt. Dessa finns anslagna i tvättstugan. Vidare har vi bytt ut tvättmedelsfacken i 8 maskiner samt skrotat 3 st. centrifuger samt en mangel som inte gick att reparera.

Övriga arbeten

Under hösten har det utförts grundisolering på Duvedsvägen 13 samt justering av sättningsskada vid Duvedsvägen 15. I skrivande stund fattas asfalteringen men är beställd. Vidare har reparation av trasigt avloppsrör som ligger under huset på Duvedsvägen 3-7 påbörjats. Efter reparation ska hela sträckan relinas. Även trasigt avloppsrör i Duvedsvägen 13 som orsakat ett flertal avloppsstopp ska nu åtgärdas. Avloppsröret som går från källare ut till kommunens avloppsrör/ brunn ska byta ut, en sträcka på ca 20 meter ska grävas upp.