Nyhetsbrev 4, 2023

Sommarhälsning!

Styrelsen vill börja med att skicka en hälsning till alla medlemmar med önskningar om en skön sommar och semester!

Renovering av fasader och fönster

Styrelsen har utsett Riksbyggen att som projektledare driva det omfattade projektet med att renovera fasader, fönster samt eventuella andra behov som framkommer vid besiktningarna som kommer att utföras.

Riksbyggen och deras konsulter kommer att besiktiga samtliga huskroppar för att ta fram en analys på de åtgärder som ska utföras.

Ni kommer även få information direkt från Riksbyggen avseende deras kommande arbetsprocess.

Behov av nya medlemmar till styrelsen

Inför årsstämman i december kommer det finnas vakanser i styrelsen som måste fyllas. Därför frågar vi er vilka möjligheter ni har att hjälpa till att driva vår förening.

Intresseområden som alltid finns behov av är : Ekonomi, Bygg, VVS och Fastighetskunskap samt Energi.

Om ni har intresse att medverka kontakta styrelsen eller valberedningen. Har ni frågor om detta så maila den till styrelsen så ska vi förklara innebörden av att vara med i styrelsen.

Motioner till årsstämman

Det är nu hög tid att lämna in motioner till årsstämman. Enligt stadgarna är sista dagen för inlämning till styrelsen 31 juli

Inglasning av balkonger

Det har den senaste tiden förekommit mycket reklam om inglasning av balkonger och styrelsen vill nu på det starkaste avråda till detta med anledningen av kommande fasadarbeten.

Efter färdigställande av renoveringsarbetena är det fritt fram att glasa in balkongen. Anledningen är att befintliga inglasningar troligen inte kommer att kunna återmonteras då fasaden ska tilläggsisoleras (bli ca 5 cm tjockare) samt att balkongskärmar kan behövas att bytas.

Eftersom inglasning kräver bygglov kommer styrelsen meddela byggnadsnämnden att avslå ansökan av ovanstående anledning.

Insamling matavfall och resterade hushållssopor

Som många av er sett så har våra nya sopskåp leverarts till oss. Vi väntar just nu på att uppställningsytorna ska iordningställas.

När de nya skåpen är utplacerade kommer vi informera om insamlingen av matavfall.