Nyhetsbrev 3, 2023

Avgiftshöjning

Styrelsen har i veckan antagit budgeten för verksamhetsåret 2023-2024. Som ni alla är fullt medvetna om så har kostnader och räntor i samhället ökat lavinartat och det medför stora ökningar av föreningens kostnader. Med anledning av detta har våra räntekostnader 3-dubblas. Förutom detta är det alla höjningar från leverantörer som vi måste använda och som inte går att konkurrensutsätta såsom Fortum med fjärrvärmen, Ellevio med fastighetselen samt vatten och sophämtning.

Detta medför att vi måste höja årsavgiften med 5,5 % från och med 2023-07-01.

Gruppavtalet med Tele 2 (tidigare Com Hem)

Vi måste även höja månadskostnaden för gruppavtalet för TV och Bredband. Avgiften har varit den samma sen starten 2017 men nu har höjningen av årsavgiften från Tele2 ökat så mycket att vi måste höja månadsavgiften som boenden betalar till 200 kr per månad (tidgare 175 kr per månad). Avgiften höjs från 2023-07-01.

Föreningens hyresrätter

Förhandlingen med hyresgästföreningen är inte klara i skrivande stund, styrelsen förväntar sig att hyran ökar med samma %nivå som för bostadsrättsägarna.

Blomkrukor vid varje port

Det har inkommit önskemål om att utsmycka varje port med en blomkruka med vackra sommarblommor. Styrelsen ser mycket positivt på detta förslag och kommer att bekosta krukor, jord, vattenkannor och blommor.

Problemet är skötsel, vi behöver frivilliga som varje vecka kan vattna och sköta om blommorna. Fördelningen av uppdraget vore 2 ansvarsområden med de 4 punkthusen som ett och vinkelhuset som ett annat. Som vi ser det behövs det minst 2 stycken till varje ansvarsområde som kan gå omlott under semestrar och ledighet

Styrelsen önskar får in namn på er som kan tänkas sköta om detta. Svar till styrelsens på mail hektografen2@protonmail.com

Städdagen den 14 maj

Arbeten som vår Akram Wirdi noterat och som ska utföras på städdagen:

  • Dammsugning/sopning av källargångar samt cykelrum
  • Cykelburen i källaren Duvedsvägen 7 ska spolas då det är mycket byggdamm. Vill man inte ha sin cykel blöt vid spolningen så måste man flytta ut den på gården under tiden
  • Kasta alla svarta sopsäckar som finns i tvättstugan i containern.
  • Kasta alla grovsopor från rummet bakom tvättstugan i containern.
  • Kasta och rensa alla eventuella grovsopor i alla föreningens källarutrymmen.
  • Rensa alla våra portars skrapgaller.
  • Städning av utemiljö, speciellt i buskarna utanför portarna.
  • Ta bort mossan som förekommer på vissa ställen i vår utemiljö.
  • Eventuellt trimma en del av buskarna.

Mer arbeten än de på lista kan tillkomma och kommer att informeras om på städdagen. Dagen avslutas som vanligt med grillning och dryck på lekplatsen. Varmt välkomna!