Nyhetsbrev 5, 2023

Styrelsen i Brf Hektografen 2 informerade kort i somras (nyhetsbrev 4) om kommande fasad-, fönster- och balkongprojekt i föreningens fastigheter. Här följer mer information om kommande projekt från Riksbyggens sida.

Bakgrund

Styrelsen i brf Hektografen 2 har i enlighet med föreningens underhållsplan och ett konstaterat behov beslutat att börja planera för en renovering av fastigheten. De delar som kommer att undersökas vidare är bland annat fasader, balkonger och fönster. Styrelsen har gett Riksbyggen uppdraget att genomföra undersökningarna och ta fram ett förslag för vidare åtgärder.

Tidplan

Undersökning och inventering av befintliga förhållanden kommer starta under hösten och resultera i ett förfrågningsunderlag för upphandling (troligtvis under sommar 2024).

För vissa åtgärder kommer det krävas en bygglovsansökan och handläggningen av ansökan kan bli en flaskhals i tidplanen. Vi kommer även behöva genomföra en stämma innan projektstart. Riksbyggens projektledare återkommer löpande med information om hur projektet fortskrider, hålltider samt tidpunkt för byggstart.

Hur påverkas du som boende i detta skede?

Som ett led i undersökningarna kommer Riksbyggens projektledare tillsammans med konsulter att röra sig i och runt fastigheten. Riksbyggen kommer också att behöva komma in i ett antal lägenheter för att kontrollera befintligt skick på balkongplattor och fönster/fasader. Om vi planerar att besöka din lägenhet kommer du få ett separat informationsblad inom kort.

Har ni frågor eller funderingar tveka inte att höra av er till Riksbyggens projektledare, kontaktuppgifter nedan!

Riksbyggens projektledare:

All information ovan finns även tillgänglig som PDF.