Nyhetsbrev 6, 2023

Årsstämma

Årsstämman kommer att äga rum den 6 december. Särskild kallelse kommer till er på mail samt att den kommer att anslås i portarna enligt i stadgarnas angivna tider.

Hjälp valberedningen

Vill vi uppmana alla intresserade som vill bidraga till föreningens utveckling att anmäla sitt intresse av att vara med i kommande styrelse, antingen som ledamot eller suppleant. Frågor rörande styrelsearbete m.m. kan ställa till styrelsen på föreningsmailen hektografen2@protonmail.com

Lokal att hyra på Duvedsvägen 13

Föreningen har en outhyrd lokal sedan 1 januari i år, tidigare Charm Spa. Vi har en mäklare som har försökt hitta hyresgäster sen i februari utan att lyckas att hitta någon. Vi förlorar därför intäkter då vi inte får in några hyror från denna lokal. Har du kännedom om någon som behöver hyra en lokal för sin verksamhet, kontakta styrelsen. Om vi inte hittar en hyresgäst inom kort kommer styrelsen tillfråga medlemmarna på kommande årsstämman ifall vi även ska göra om denna lokal till lägenheter i likhet med tidigare omvandling av lokaler. På detta sätt skulle föreningen få in årsavgifter/ hyror från 2 stycken nya lägenheter. Se kommande kallelse till årsstämma beträffande styrelsen fråga.

Kommande renovering

Styrelsen har haft det första byggmötet med Riksbyggens projektledare. Som ni alla sett anslag om och några av er har fått besök i er lägenheter med att det inledande utredningsarbetet påbörjats med inventering och besiktning av fönster och balkonger. Standarden på befintliga fönster är ju väldigt låg som ni alla säkert upplever med kallras och kyla. Det ligger i planeringen att byta samtliga fönster mot moderna fönster med lågt U-värde. Balkongerna har även tagit stryk på 70 år och även dom kommer att åtgärdas. Riksbyggen kommer nu fortsätta med miljöinventering. Vi kommer kontinuerligt skicka ut info efter varje byggmöte, nästa i januari

Julgranar

Granar kommer på samma sätt som förra året placeras ut i området och kläs med energisnål LED-belysning

Trädplantering

Vi har nu i höst planterat 5 stycken körsbärsträd av samma sort som det stora trädet vid lekplatsen Duvedsvägen 7. Vi hoppas nu att träden får vara ifred från åverkan och att de kommer att blomma vackert i vår.

Brandskyddet i er lägenhet

Alla har skyldighet att kontrollera att ni har en fungerade brandvarnare i lägenheten och att den har nya friska batterier. En bra försäkring är också att ha en brandsläckare hemma samt en brandfilt.

Skräp och fimpar

För allas vår trevnad både inne och ute vill styrelsen framföra denna uppmaning: Att inte slänga fimpar från fönster och balkonger samt att inte slänga fimpar på gården eller framför porten. Det är absolut förbjudet att röka i källare, portar och trapphus!

Störningar

Under sommarhalvåret har det kommit till styrelsens kännedom att det varit störande moment såsom rökning på balkonger, sena fester med hög musik för öppna fönster m.m. Föreningen har inte något avtal med störningsjouren då vi inte har de problem som dom är behjälpliga med. Till skillnad från en hyresrätt där man kan ringa fastighetsägare för problem av olika slag så är det stor skillnad i en Bostadsrättsförening. Där är det din skyldighet som drabbad av störningen att ta kontakt med den störande lägenhetsinnehavaren. Du ska tala med grannen om att du får in deras rök i lägenheten och be dom vara restriktiva med rökning på balkongen, eller be dom festande dämpa ner ljud och musik från fester under nattliga timmar, gäller även mycket hög musik dagtid. Efter ett antal påpekande till den störande grannen och som inte har hörsammats dina påpekanden kan du kontakta styrelsen, då ska alla samtal med grannen vara loggade med datum och tider. Eftersom det är tillåtet att röka i sin lägenhet och på balkongen så är det endast ett samtal med grannen som kan hjälpa. Lika så är det tillåtet att ha fest långt in på natten men då ska ljudnivån vara dämpad.

Det är alltid lägenhetsinnehavare som är ansvariga för vad som händer i lägenheten.

Återvinning matavfall

Nu äntligen har vi fått tag i en entreprenör som kan iordningställa marken för de nya sopskåpen. Ni har säkert sett dessa stå på gården framför port 7 hela sommaren. När dessa kommer på plats ska det även finnas möjlighet att lämna familjens matavfall i det för avseendet särskilda skåpet. Alla sopluckor kommer sedan vara låsta och där ska er portnyckel användas. Vi återkommer med särskild information om matavfallsåtervinningen samt vart man kan hämta de särskilda pappåsarna som ska användas

Återvinnings- och grovsopsavfall

Vi vill påminna om att det inte är tillåtet att ställa kartonger eller andra sopor vid våra sopskåp eller i källargångar.  Detta kostar oss i föreningen onödiga stora belopp under året. Kartonger, glas och metallburkar ska ni lämna i dom ”gröna burkarna” på återvinningstationerna, som finns ett antal i vårt grannskap. Grovsopor lämnas närmast på återvinningscentralerna i Bromma eller Lövsta.

Till sist – El och Vatten

Med anledning av de höga prisökningarna på el och vatten som kommer att drabba föreningen vill vi att ni är sparsamma med den gemensamma elen i husen samt vara sparsamma på vattenförbrukningen.

Vi finns på Facebook

Glöm inte att följa oss: https://www.facebook.com/groups/987321472209337/