Nyhetsbrev 7, 2023

Sophämtning och återvinning matavfall

Nu äntligen har de nya sopskåpen kommit på plats som ni alla sett. Just nu fungerar endast restavfall och tidningsåtervinning på samma sätt som förut. Stockholm Vatten och Avfall som ansvarar för sophämtningen, behandlar just nu vår beställning för hämtning av matavfall. De ska leverera sopkärlen till skåpen samt hållare för avfallspåsarna till varje lägenhet och det är denna leverans vi väntar på, innan återvinningen av matavfall kan starta. Vi kommer att meddela starten med anslag i porten. Avfallspåsar kommer i framtiden kunna hämtas gratis i förrummet till tvättstugan. Alla sopluckor på skåpen kommer vara låsta och där ska ni använda er portnyckel, unikt för varje skåp. Undantaget är tidningsåtervinningen där allas portnycklar kommer att passa.

Nytt blir för följande portar:

  • Duvedsvägen 11: Ni har erat sopskåp på samma plats som tidigare dock ska ni använda de två luckorna som är vända mot er port.
  • Duvedsvägen 1-7 : Ni har skåpet placerat där tidningsåtervinnegen var, vänt mot era portar.
  • Härjedalsgatan 39-41: Ni har fått ett nytt sopskåp närmare korsningen mot Ångermannagatan. Era nuvarande sopnedkast i trapphuset kommer att stängas när det blir klar med skåpet för matavfall.

Årsstämma

Årsstämman kommer att äga rum den 6 december. Ni alla har fått kallelsen i mailen eller anslagen i porten. Årsredovisningen kommer inom kort delas ut.

Julgranar

Granar kommer sätt lagom till 1-advent

Brandskyddet i er lägenhet inför julen

Nu i kommande högtider med många levande ljus. Har ni skyldighet att kontrollera att brandvarnaren fungerar i lägenheten och att den har nya friska batterier. En bra försäkring är också att ha en brandsläckare hemma samt en brandfilt.

Vi finns på Facebook!

Glöm inte att följa oss – https://www.facebook.com/groups/987321472209337/