Nyhetsbrev 3 (Oktober), 2022

Årsstämma

Årsstämman kommer att äga rum den 7 december. Särskild kallelse kommer till er på mail samt att den anslås i portarna enligt i stadgarna angivna tider.

Samverkan mot inbrott

Styrelsen ber nu alla att vara extra vaksamma på vilka som rör sig i och kring våra fastigheter. Nu i oktober har vi haft 2 inbrott i en av våra portar, Duvedsvägen 13. Den 3 oktober slog någon ett fönster i porten samt ett fönster i källaren och den 16 oktober nytt försök till inbrytning genom att bryta sönder låsbleck på portdörren. Detta medför kostsamma reparationer som följd. Vi får inte ut något på föreningens försäkring då självrisken är för hög. Styrelsen tar emot alla vittnesmål vid liknade händelser-
Märker ni att någon står i begrepp att göra inbrott eller på annat sätt gör åverkan på fastigheten-Ring polisen eller fota eller filma vederbörande. Ta själv inga risker.
Styrelsen överväger nu att montera en övervakningskamera i porten på 13:on, slår det väl ut kan detta bli standard i flera utsatta utrymmen.

Postbox från PostNord

Nu kan ni hämta era paket i postboxar på Duvedsvägen 13. När ni handlat på nätet eller på annat sätt ska få paket så kan ni nu styra dessa till denna adress.

Nyproducerade lägenheter

Som ni vet håller vi på att bygga om oanvända lokaler till lägenheter, alla blir på 1R&K på ca 30 kvm. 6 av dessa lägenheter är nu inflyttade och resterande lägenheter hoppas vi blir färdigställda innan årsskiftet.

Folkbokföring

I folkbokföringslagen ska en person vara skriven på den lägenhet där han eller hon regelmässigt tillbringar sin dygnsvila. Om vi i styrelsen misstänker att folkbokföringsuppgifter bland de boende i huset inte stämmer överens med verkligheten eller att vi misstänker att lägenheter upplåts olovligt i andrahand kommer vi begära in handlingar från folkbokföringen och skatteverket. Även ni som nu hyr ut er lägenhet i andrahand med skäl som att t.ex. provbo med sambo ska göra en flyttanmälan. Styrelsen har idag misstankar om att det finns människor som är felaktigt folkbokförda. Vi kan eventuellt begära in förklaringar och förtydligande från berörda lägenhetsinnehavare.

Återvinning matavfall

Från och med 1 januari 2023 är det obligatoriskt för alla hushåll, kontor och övriga verksamheter att samla in sitt matavfall separerat från det övriga hushållsavfallet.
Styrelsen planerar därför att allt matavfall från era hushålls ska
kunna lämnas i anslutning till de befintliga sopskåpen.

Trädvårdsplan

Styrelsen ämnar ta bort 3 stycken Rosenhagtornsträd som är föråldrade och har gjort sitt bästa och som börjar löva av redan under augusti. Träden finns på Duvedsvägen 11, 15 och 17. Istället kommer vi att plantera ett antal körsbärsträd av samma sort som står vid lekplatsen. Vi återkommer med trädens placering.

Målning av handledare i trapphusen

Då våra handledare i trapphusen blivit väldigt slitna och avflagade kommer vi låta måla dessa under hösten/vintern. Anslag med ”ny målat” kommer att sättas upp i den port som arbetet pågår i.

Julgranar

Styrelsen planerar just nu för att kunna sätta upp julgranar på gårdarna för allas trevnad. Tanken är att placera en gran vid varje port i punkthusen samt en på lekplatsen. Med denna placering kommer alla ska kunna se en lysande julgran. Med anledning av elkostnaderna kommer energisnål LED-belysning användas.

Brandskyddet i er lägenhet

Alla har skyldighet att kontrollera att ni har en fungerade brandvarnare i lägenheten och att den har nya friska batterier. En bra försäkring är också att ha en brandsläckare hemma samt en brandfilt.

Hemförsäkring

Du har väl en hemförsäkring? Styrelsen vill påpeka hur viktigt det är att ha en hemförsäkring. Att vara utan innebär en stor risk, inte bara för dig själv utan också för dina grannar. Även andrahandshyresgäst ska en gällande hemförsäkring under hyrtiden. Bostadsrättstillägget till hemförsäkringen ingår i avgiften till föreningen och därför behöver du inte teckna detta tillägg själv.

Skräp och fimpar

För allas vår trevnad både inne och ute vill styrelsen framföra denna uppmaning:
Att inte slänga fimpar från fönster och balkonger samt att inte slänga fimpar på gården eller framför porten. Det är absolut förbjudet att röka i källare, portar och trapphus!

Återvinning och hushållssopor

Vi vill påminna om att det inte är tillåtet att ställa kartonger eller andra sopor vid våra sopskåp eller i källargångar.
Detta kostar oss i föreningen onödiga stora belopp under året.
– Återvinningsskåpen för tidningar missbrukas med att annat än tidningar slängs där. Det slängs tomglas, metallburkar, wellpapp m.m. som inte hämtas av de som hämtar återvunna tidningarna utan att det måste komma en sopbil och tömma behållarna då det klassas som sopor och går ej att återvinna och det mot en stor extra kostnad för föreningen. Därför skärpning
Med anledning av att så få har morgontidningar samt att vi inte får en massa reklam i våra brevlådor längre så kommer vi att minska ner till endast 1 återvinningsskåp. Kartonger, glas och metallburkar ska ni lämna i dom ”gröna burkarna” på återvinningstationerna, som finns ett antal i vårt grannskap.
Grovsopor lämnas närmast på återvinningscentralerna i Bromma eller Lövsta.

Blomurnor vid portarna

Styrelsen undersöker här ert intresse för att ha en blomurna just vid er port. Vid port 13 har i sommar funnits en fin urna som boende i huset skött om. Har ni intresse av att sköta om en blomurna tillsamman med era grannar? Det gäller plantering, skötsel samt det viktigaste, vattning. Hör av er till styrelsen så ska vi sammanställa intresset. Föreningen kan stå för urnor och blommor men det gäller för er i porten att vattna och sköta om blommorna, kom överens med dina grannar.

Golvvård

Vi kommer som tidigare behandla stengolven i våra trapphus innan vintern. Behandlingen underlättar städningen samt håller golvet snyggt. Avisering kommer att ske i porten när det blir aktuellt just i din port.

Till sist: Om el- och vattenförbrukning!

Med anledning av de höga prisökningarna på el och vatten som kommer att drabba föreningen vill vi att ni är sparsamma med den gemensamma elen i husen samt vara sparsamma på vattenförbrukningen.

Vi finns på Facebook!

Glöm inte att följa oss – https://www.facebook.com/groups/987321472209337/