Nyhetsbrev 4 (Oktober, del 2), 2022

På förekommen anledning kompletteras det senaste nyhetsbrevet med dessa punkter.

Lufta inte element på egen hand

Styrelsen avråder å det skarpaste att ingen luftar sina element själva även om man tror sig kunna detta. Avrådan bygger på att ni inte har något försäkringsskydd ifall olyckan är framme och det skulle bli en stor vattenskada. Orsakar ni någon skada i samband med luftning kommer ni att åka på skadestånd som inte er hemförsäkring täcker. Tänk på att elementen är 70 år gamla. Luftskruvar och gängor kan ha rostat sönder genom åren. Tycker ni att värmen är dålig på något av era element så felanmäl då detta till Riksbyggen, dom är försäkrade mot dylika olyckor.

Fel i portar, porttelefon och lås

Skador på rubricerade ska felanmälas till styrelsen och inte till Riksbyggen. Kontakta styrelsen när ni upptäcker fel, skador eller åverkan på dessa, styrelsen nås på mail: hektografen2@protonmail.com

Nya regler kring renovering och ombyggnad

Från första januari 2023 ändras bostadsrättslagens bestämmelser kring renoveringar. Därför är det mycket viktigt att ni tar kontakt med styrelsen Innan ni startar en mer övergripande renovering än målning och tapetsering. Läs på hemsidan under rubriken Boendes ansvar och sen under Renovering & Förändringar i lägenheten. Kontakta styrelsen innan renoveringen startar, vi ska godkänna alla större förändringar. Till detta finns särskild blankett som ska användas.

En punkt i lagändringen är att nyttjanderätten till lägenheten kan vara förverkad om en bostadsrättshavare utför en renoveringsåtgärd i lägenheten utan att ha haft tillstånd från vare sig styrelsen.

Kärlen för återvinning av tidningar

Med anledning av att denna möjlighet med återvinning av tidningar och annan makulatur missbrukas kommer nu styrelsen att stänga 2 stycken av skåpen, 1 skåp blir kvar. Den 2 november var de tre kärlen proppfulla med wellpapp, kartonger, grovsopor och hushållssopor som därför måste hämtas med vanlig sopbil mot en hög extra kostnad för föreningen. Alltså blir inget återvunnet. Detta är tredje gången det händer efter sommaren. Wellpapp, kartonger och annat grovavfall hänvisas ni att lämna i kommunens gröna containrar. De finns på Vällingbyvägen-Tornedalsvägen, Lyckselevägen-Kirunagatan och Kirunagatan vid ST1-Macken. Styrelsen återkommer om hur detta ska hanteras i framtiden.