Information efter avslutad årsstämma den 7 december 2022

Till er som inte kunde medverka på årsstämman, samt till våra hyresgäster, så kommer här ett sammandrag av den information som ordförande tog upp efter avslutad årsstämma.

Kommande renoveringar av fasader, fönster och balkonger

Just nu intervjuar styrelsen några presumtiva projektledare som ska hjälp oss att driva det omfattande renoveringsarbetet. Styrelsen har hållit igen och avvaktat lite med att starta processen med anledning av den ekonomiska situationen med räntor och andra höjningar av driftskostnaderna som pågår just nu. Styrelsens tidsplan är att starten kan ske sen höst 2023. Styrelsen kommer att komma med kontinuerlig information när vi kommit en bit på vägen med att anlita en projektledning.

Kommande hantering av hushålls- och matavfall

Med start 1 januari blir det obligatoriskt att vi stockholmare ska samla in vårt matavfall och skilja detta från det vanliga hushållsavfallet. Styrelsen planerar nu för inköp av insamlingskärl och placering av dessa i områden. Även nya sopskåp kommer att inköpas. För er boende på Härjedalsgatan 39 och 41 kommer sopnedkasten att stängas och ni får liksom övriga medlemmar sopskåp på gården.

Kommunen kommer att tillhandahålla papperspåsar för insamling av matavfall i köket, hur och var dess ska kunna hämtas återkommer vi om. När allt detta är på plats så kommer alla sopskåpen vara låsta och man måste alltid ha portnyckeln med sig när man ska slänga sina sopor. Vi kommer att ha ett skåp för tidningsåtervinning.

Lokalen Charm Spa på Duvedsvägen 13

Styrelsen har sagt upp kontraktet till 2022-12-31

Vi kommer sedan att försöka hyra ut den för annan verksamhet såsom kontor eller liknade.

Känner ni någon som är i behov av en lokal eller någon som känner någon så förmedla  gärna kontakten till styrelsen. Ytan på lokalen är 65 m2.

Nya stadgar

På grund av större ändringar i Bostadsrättslagen måste vi ändra och uppdatera våra nuvarande stadgar. Processen är att stadgarna måste godkännas på två medlemsstämmor. Arbetet med stadgarna kommer att påbörjas under våren.

Med anledning av ändringarna i bostadsrättslagen

Lagändringen innebär nya krav på anmälan till styrelsen vid renoveringar och ändringar i lägenheten. Dessa krav är kraftigt skärpta jämfört med tidigare.

Lagskärpningen träder i kraft 2023-01-01.

Det är därför av yttersta vikt att rådfråga styrelsen innan ni börjar göra förändringar i lägenheten, detta gäller även inglasningar av balkonger.

Vi återkommer med mer info i kommande nyhetsbrev i vår.

Träd i på föreningens mark

Styrelsen har beslutat fälla 3 st. Rosenhagtornsträd som står mellan husen Duvedsvägen 11-17. Dessa har sett sina bästa år och därför tar vi bort dom.

Vi kommer istället ersätta dessa träd genom att komplettera trädbeståndet ytterligare på våra gräsytor.

Vi återkommer med mer info om placering innan våren då det är tanken att nyplantering ska ske. Vi kommer att satsa på liknade körsbärsträd som vårt stora vackra träd på gaveln av Härjedalsgatan 39.

Avslutande punkter

Styrelsen vill rikta ett stort och varmt tack till Kenneth Johansson, som är till väldigt stor hjälp för styrelsen och utför många arbetsuppgifter i föreningen.

Protokollet från årsstämman den 7 december finns nu att läsa på hemsidan (länk). Årsredovisningen finn också på hemsidan (länk).

Styrelsen önskar alla boende en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År!