Nyhetsbrev 2 (April), 2022

Vårstädning

Söndagen den 15 maj kommer den årliga vårstädningen äga rum. Vi träffas kl. 10.00 på lekplatsen Duvedsvägen 7 och räknar med att hålla på ett par timmar. Arbeten som vi brukar utföra på städdagen är städning och ansning av utemiljön, städning av källar- och cykelutrymmen m.m.

Container kommer som vanligt att finnas tillgänglig vid Duvedsvägen 5 där ni kan bli av med era grovsopor. Container kommer att finnas på plats från fredagen den 13 till söndagen den 15 maj. Observera att elektronik och el-apparater samt miljöfarligt avfall inte får slängas i containern. Detta måste ni själva åka med till återvinningscentralen i Bromma eller Lövsta.

Städdagen avslutas i vanlig ordning med korvgrillning på lekplatsen. Korven är som vanligt sponsrad av Länsförsäkringar.

Styrelsen vill ha era idéer på andra göromål än de ovan angivna. Sånt som ni skulle vilja utföra för att förbättra boendemiljön i föreningen. Skicka in era förslag på styrelsemailen så sammanställer styrelsen dessa och vid behov anskaffar verktyg eller material för ändamålen.

Nu finns vi på Facebook!

Glöm inte att gå med i föreningens facebookgrupp för boende. Följ länken och begär att läggas till i gruppen: https://www.facebook.com/groups/987321472209337/