Nyhetsbrev 1 (Februari), 2022

Föreningen på Facebook

Nu har vi skapat en Facebook-grupp för alla boende i föreningen. Vår vision är att det ska fungera som ett forum där man kan upplysa sina grannar, komma med ideér och annat som ökar gemenskapen. Sök på BRF Hektografen 2 på Facebook eller tryck på denna länk för att komma direkt till gruppen.

Tidningen ”Mitt i Västerort”

Styrelsen har på prov gett Svensk Direktreklam (SDR) tillträde till våra trapphus för att kunna dela ut tidningen ”Mitt i Västerort” till alla hushåll. Vi har satt som krav på SDR att ingen reklam får delas ut i våra fastigheter. Hålls inte denna överenskommelse så upphör deras möjlighet att få dela ut tidningen i vår förening.

Postbox

Föreningen har fått ett erbjudande av Postnord om att få fastighetsnära paketservice kostnadsfritt till vårt område. Våra grannar Svenska Bostäder har ställt upp liknade paketserviceboxar på sina områden. Styrelsen funderar nu på en bra placering av dessa paketserviceboxar på föreningens tomtmark.

Folkbokföring

På förekommen anledning rekommenderar vi er att kolla upp så att ingen obehörig är folkbokförd i din lägenhet. Styrelsen har fått vetskap att detta förekommer i föreningen. Lättast kollar ni det på internet på t.ex. hitta.seMrkoll.se, ratsit.se eller logga in på Skatteverkets folkbokföring och klicka sedan på “Visa folkbokförda på samma adress och meddela fel”. Att vara skriven på fel adress är ett brott, vilket alla inte vet. Om det uppdagas att någon obehörig är skriven på din adress, kontakta Skatteverket!

Andrahandsuthyrning

Styrelsen vill också på förekommen anledning påminna om att det är absolut förbjudet att hyra ut lägenheten i andra hand utan styrelsens uttryckliga godkännande. Vid påkommen otillåten andrahandsuthyrning kan lägenheten förverkas, vilket innebär att ni riskerar bli vräkt. Se 24 § i stadgarna. Blankett för ansökan om andrahandsuthyrning finns att skriva ut på hemsidan. Direktlänk här. Styrelsen påminner även om att ha en inneboende innebär att styrelsen ska informeras om detta. Se 25 § i stadgarna. Styrelsen kan vid misstanke om otillåten andrahandsuthyrning undersöka vem som är skriven i lägenheten och kontrollera detta med Skatteverket

Ombyggnad lokaler till lägenheter

Nu pågår arbetena med att färdigställa de sista 6 st. lägenheterna i projektet som kommer att ge föreningen ett tillskott på 10 st. bostadsrättslägenheter. Arbete pågår nu på Duvedsvägen 1-5. Försäljning av dessa lägenheter kommer att ske genom SkandiaMäklarana, se hemmet.se.

Tvättstugan

Renovering av torkrummet kommer att ske i enlighet med beslut på årsstämman efter förslag på inkommen motion. Nytt torkaggregat kommer att monteras in och torkrummet kommer även att målas.

Uthyrningslägenheten

Påminner om vår uthyrningslägenhet på Duvedsvägen 15 som kan hyras förmånligt då ni har övernattande gäster. Nu när restriktionerna har släppts och man kan börja umgås som vanligt igen och bjuda hem långväga gäster. Läs mer på föreningens hemsida och där kan man också boka densamma. Direktlänk här.

Bullrande arbeten

På förekommen anledning vill styrelsen påminna om de regler som gäller för bullrande och ljudliga arbeten som utförs i samband med renovering. Information om tider m.m. finns att läsa på hemsidan. Dessa regler gäller även för de entreprenörer som styrelsen anlitar för olika arbeten inom föreningen.

Vårstädning

Nu när Coronarestriktionerna har släppts planeras det för en vårstädning lika som vi hade tidigare med avslutande grillning på lekplatsen. Vi hoppas att många vill hjälpa till och vi återkommer inom kort med datum för detta. Container kommer som vanligt att finnas tillgänglig för att bli av med grovsopor, dock inte elektronik och miljöskadligt avfall som ni själva får åka med till återvinningscentralen i Bromma eller Lövsta.

Trasigt avlopp Duvedsvägen 13

Inom en snar framtid kommer arbeten påbörjas med att byta ut det trasiga avloppsröret som orsakat ett flertal översvämningar i källare. Det kommer att bli en omfattande schakt från källarnedgången i 13 fram mot gatubrunnen utanför garagen i 15. I samband med detta kommer vi nödsakas att fälla och ta bort den stora lönnen som står vid garagen i 15. Styrelsen återkommer med mer information om detta när arbeten startar.

Prislista nycklar och portbrickor

Vi har prisuppräknat priserna för nycklar och brickor och prislistan gäller fr.o.m. 2022-01-12 Prislistan återfinns på hemsidan under rubriken Boendeinfo -> Gemensamma utrymmen inomhus -> Nycklar & brickor. Direktlänk finns här.