Nyhetsbrev 8 (December), 2021

God jul & gott nytt år till alla boende

önskar styrelsen i Brf Hektografen 2

Styrelsen vill också rikta ett stort tack till alla medlemmar som deltog på föreningens årsstämma i december och för visat intresse och engagemang! Årsredovisning samt protokoll från årsstämman finns nu upplagda på föreningens hemsida.

Samtidigt vill styrelsen också passa på att lämna lite information från inför helgerna.

Den nya styrelsen

Första sammanträdet för den nyvalda styrelsen är planerat till den 12 januari och det är också då som den nya styrelsen kommer att konstitutionera sig, i enighet med stämmobeslutet.

Ledigt förråd att hyra

Från den 1 januari 2022 finns det ett ledig förråd att hyra i källaren på Duvedsvägen 15. Förrådsytan är ca 5,6 kvadratmeter och kostar 300 kr per månad. Om du är intresserad av att hyra förrådet så kontakta styrelsen.

Torkrummet i tvättstugan

I enighet med årsstämmans beslut så kommer nu torkrummet i tvättstugan att rustas upp med ommålning samt ett nytt torkaggregat. Starten för ombyggnaden sker senare under vintern.

Har du bytt e-postadress eller telefonnummer?

Om du sedan nu inträdde som medlem i föreningen bytt telefonnummer eller e-postadress är det mycket viktigt att du meddelar styrelsen om detta. Att ha aktuella kontaktuppgifter till våra medlemmar är mycket viktigt! Vi använder uppgifterna för att kunna skicka information, t.ex. kallelser m.m.

Olovlig uthyrning i andra hand

Styrelsen vill återigen påminna om att det är absolut förbjudet att hyra ut lägenheter i föreningen utan att ha styrelsens uttryckliga godkännande. Blanketter för att ansöka om uthyrning i andra hand finns uppglida elektroniskt på föreningens hemsida.

Skydd mot brand

Styrelsen vill också uppmana samtliga medlemmar att kontrollera ert brandskydd hemma inför den stundade julen. Se till att ha friska batterier i brandvarnarna och en billig ytterligare försäkring är att ha är en brandsläckare och en brandfilt hemma.

Styrelsens e-post

Om du vill komma i kontakt med styrelsen, så maila till hektografen2@protonmail.com