Nyhetsbrev 2 (2019)

Vårstädning

Söndagen den 12 maj kommer den årliga vårstädningen att äga rum. Vi träffas kl. 10.00 på lekplatsen vid Duvedsvägen 7 och räknar med att hålla på ett par timmar. Arbeten som vi brukar utföra på städdagen är städning och ansning av utemiljön, städning av källar- och cykelutrymmen m.m. En container kommer som vanligt att finnas tillgänglig vid Duvedsvägen 5, där ni kan bli av med grovsopor. Observera att elektronik och el-apparater samt miljöfarligt avfall inte får slängas i containern. Detta måste ni själva åka med till återvinningscentralen i Bromma eller Lövsta.Containern kommer att finnas på plats från fredagen den 10 maj till söndagen den 12 maj. Städdagen avslutas i vanlig ordning med korvgrillning tillsammans på lekplatsen. Korven är som vanligt sponsrad av Bosse, vår kontakt på Länsförsäkringar.

Märkning av cyklar

Inför vårstädningen önskar styrelsen att ni märker upp era cyklar med en tydlig märkning/namnlapp, senast lördagen 11 maj. Anledningen är att det i vissa källare blivit trångt med alla cyklar och vi kan behöva se över uppställningsmöjligheterna. Cyklar som är omärkta den 12 maj kommer att tas om hand och magasineras i föreningens förråd under 3 månader och därefter skrotas, om ingen känts vid dem efter att magasineringstiden löpt ut.

OVK

Nu är det dags igen för den obligatoriska ventilationskontrollen, då regelverket säger att detta ska utföras vart sjätte år i våra fastigheter. Besiktningsmännen ska ha tillträde till samtliga lägenheter och lokaler. Styrelsen återkommer med en tidsplan för detta. Ni kommer att aviseras av besiktningsföretaget JSB med tidpunkt för besiktning av er lägenhet, alternativ med lämning av nycklar för er som inte kan vara hemma vid besiktningstillfället.

Energibesiktning

Lagen säger att större byggnader dit allmänheten har tillträde och byggnader som upplåts med nyttjanderätt ska ha en giltig energideklaration och giltighetstiden är 10 år. Styrelsen har därför beställt en energideklaration till föreningens fastigheter, då vi måste ha en ny sådan innan årets slut. Energibesiktningen kommer att utföras utan att beröra er och era lägenheter.

Årsbesiktning och underhållsplan

Styrelsen har tillsammans med byggnadstekniker från Riksbyggen genomfört en inre och yttre besiktning av fastigheterna. Med utgångspunkt från denna besiktning ska föreningens underhållsplan revideras och uppdateras.

Porttelefon och bokningssystemet i tvättstugan

Felanmälningar på ovanstående skall skickas/mailas till styrelsen och inte till Riksbyggen.