Behandling av stengolv

Mellan den 6/5-19 och 10/5-19 så kommer stengolven i föreningens entréer och trapphus att ytbehandlas av entreprenör vid olika tidpunkter beroende på adress. Entréerna och trapphusen går att använda som vanligt under den tid som behandling pågår.

Det är dock viktigt att utrymmena lämnas fria från t.ex. barnvagnar, cyklar, soppåsar, kartonger m.m. när behandling pågår. Observera att det alltid är förbjudet att lämna saker och skräp/sopor i trapphuset oavsett tidpunkt.