Nyhetsbrev 3 (2019)

Vårstädning & container

Styrelsen vill påminna om städdagen som äger rum söndagen den 12 maj med start kl. 10.00 på lekplatsen vid Duvedsvägen 7. Dagen avslutas i vanlig ordning med korvgrillning på lekplatsen. Container kommer som vanligt att finnas på plats från och med fredagen den 10 maj. Se tidigare nyhetsbrev för mer information.

Märkning av cyklar

Styrelsen påminner er om att märka upp era cyklar med en tydlig märkning/namnlapp, senast lördagen den 11 maj. Gäller även barnvagnar som står i källare och portar/trapphus. Se tidigare nyhetsbrev för mer information.

Avgiftshöjning

Styrelsen har den 24 april antagit budgeten för verksamhetsåret 2019/2020. Styrelsen har med utgångspunkt i denna beslutat att höja avgiften med 2% enligt plan. Höjningen träder i kraft från den 1 juli 2019.

Filminspelning Duvedsvägen 17

Den 25 april 2019 så spelades det in en rekryteringsfilm för polisen i trapphuset vid Duvedsvägen 17 samt inne i styrelselokalen. Reklamfilmen kommer att sändas på TV preliminärt från den 6 maj 2019.

OVK

Styrelsen kommer med närmare besked när tidsplanen för den obligatoriska ventilationskontrollen är antagen. Styrelsen träffar entreprenören i mitten på maj för planering. Se tidigare nyhetsbrev för mer information om OVK.

Parkering på gården vid Duvedsvägen 3-11

Styrelsen vill varna boende som parkerar sin bil på gården, antingen på de markerade platserna utanför porten vid Duvedsvägen 3 eller längs med trottoaren. Bevakningsbolaget som anlitas av Svenska Bostäder har blivit mycket mer aktivt och många har fått böter. Styrelsen vill därför påminna om att endast trottoaren mellan Duvedsvägen 3 och Duvedsvägen 7 är föreningens mark. Vi har även ett servitutsavtal med Svenska Bostäder som avser c:a en billängd längs trottoaren för i- och urlastning.

Övernattningslägenheten

Passa på nu när sommaren är i antågande att boka övernattningslägenheten för era gäster som besöker er under sommaren.