Nyhetsbrev 1 (2019)

Hej alla boende i Brf Hektografen 2!

Här kommer information som till största delen berör våra bostadsrättsinnehavare men även delar som berör er hyresgäster.

Hemsida

Nu efter ca 10 månaders frånvaro så har vi åter igen en fungerande hemsida, www.hektografen2.se

Besök gärna den ofta eftersom ni där kan få svar på många av era frågor. En av de nya finesserna är att ni kan boka tvättstugan hemifrån på er dator. Är ni intresserad av att boka uthyrningslägenheten, nu finns också möjligheten att se ifall den är ledig eller inte de datum ni är intresserade av. Bokningsformulär finns på sidan. Skulle det vara någon information som ni saknar och som skulle vara till nytta för flera boende så meddela gärna styrelsen om detta.

Stadgar

De nya stadgarna finns nu inlagda på hemsidan och det är bra om ni läser igenom dessa då det är huvudregelverket i föreningen. Här följer några viktiga nyheter i stadgarna:

  • Ändrade kallelsetider för ordinarie och extra stämma.
  • Hur kallelser och andra handlingar får skickas med e-post.
  • Förtydligande om styrelsens uppgifter.
  • Regler om vad en ledamot har rätt att göra och inte får göra.
  • Möjlighet att ta ut avgift vid upplåtelse i andra hand

Andrahandsuthyrning

Airbnb, det är ej tillåtet att hyra ut sin lägenhet genom denna webbtjänst. Uthyrning i denna form likställs med andrahandsuthyrning. Se mer information om detta på hemsidan under reglerna för andrahandsuthyrning.

I enlighet med §18 i de nya stadgarna kommer styrelsen att börja ta ut en avgift vid andrahandsuthyrning. Fakturering av detta belopp kommer att ske med hjälp av Riksbyggen. Beloppet är 10% av prisbasbeloppet. För 2019 är prisbasbeloppet 46 500kr.

Pågående arbeten i föreningen

Byten av armaturer sker just nu i tvättstugan där de gamla energikrävande lysrören byts ut mot en mer energibesparande sort. Styrningen av belysningen kommer även att ändras, idag står belysningen på dygnet runt och året runt. I besparingssyfte kommer belysningen styras med rörelsedetektorer. Belysningen kommer därför vara släckt då ingen vistas i tvättstugan. Skulle belysningen slockna så rör på er och vifta med armarna så tänds belysningen igen. Vi har också påbörjat arbetet med att byta ut armaturer i trapphusen mot nya mer energisnåla modeller. Arbetet har påbörjats i trapphuset Duvedsvägen 13. Vi kommer att fortsätta detta arbete i övriga trapphus under våren.

Vårstädning

Styrelsen återkommer inom kort med datum för detta. Container kommer som vanligt att finnas tillgänglig för att bli av med grovsopor, dock inte elektronik som ni själva får åka med till återvinningscentralen i Bromma eller Lövsta.