Årsstämma, stadgar m.m.

Årsstämman
Protokollet från årsstämman den 4 december  kan laddas ner här som pdf >>
Styrelsen hoppas på ett bättre deltagande från er boende kommande år, vid årsstämman deltog förutom styrelsen endast 11 lägenhetsinnehavare.
Vi vill även ha in motioner från er med synpunkter eller annat som ni vill förverkliga eller ändra på i föreningen.
Vi önskar ett större deltagande från er i föreningsarbetet och utveckling av föreningen, kontakta valberedningen ( finns på anslag på porttavlan ) ifall ni har intresse att vara delaktig i styrelsearbetet.

 

Stadgar
På årsstämman togs beslut en andra gång med att anta de nya stadgarna.
Nu skall våra stadgar skickas in till Boverket för att godkännas.
När detta är klart kommer styrelsen meddela er om detta och de nya stadgarna kommer att finnas att hämta på hemsidan.

Hemsidan
Styrelsen har nu engagerat ett företag att ta fram en ny hemsida till föreningen.
Som ni alla vet har vår gamla hemsida legat nere sen i våras.
Vi kommer att informera när den nya hemsidan är igång.

Brandvarnare
I dessa tider med många levande ljus, har ni kollat att era brandvarnare fungerar och har nya friska batterier.
En bra försäkring är också att ha en mindre brandsläckare hemma samt en brandfilt.

Uthyrningslägenheten
Passa på att utnyttja möjligheten att hyra den när ni får besök.
Bokning sker på föreningens mail : hektografen2@protonmail.com