Kallelse till årsstämma

Härmed kallar styrelsen i Brf Hektografen 2 till årsstämma för verksamhetsåret 2017-2018
Vi har behov av att fler engagerar sig i föreningsarbetet.
Det behövs en suppleant som föreningsrevisor samt några som kan vara med i valberedningen iför kommande år. Undra ni något om dessa uppdrag, välkomna att kontakta styrelsen.
Välkomna
Styrelsen