Nyhetsbrev 7 (2019)

Kommande årsstämma

Styrelsen kommer till stämman framlägga frågan om att omvandla 3 stycken lokaler till bostadsrättslägenheter. Punkt om detta kommer att finnas på kallelsen. Lokalerna är belägna på Duvedsvägen 13 och 17. Förslaget bygger på att dessa lokaler ska ingå i det kontrakt vi redan har med en byggfirma som ska omvandla den stora lokalen som finns på Duvedsvägen 1. Beslut om detta togs på årsstämman 2017. Kontraktet med byggfirman innebär att de står för all projektering, bygglov samt för ombyggnadskostnaden. Vår vinst i detta är att 30% av överskottet tillfaller föreningen samt att de nya lägenheterna och framtida månadsavgifter tillförs föreningens ekonomi.

Föreningens körsbärsträd vid Härjedalsgatan 39

Trädet har med åren vuxit sig väldigt stort och yvigt, samt att det finns stora synliga skador på stam och i grenfästen. Styrelsen har därför anlitat en arborist för att besiktiga och bedöma trädets hälsotillstånd. Trädet har svårartade sprickor mellan stammen och det grova grenverket samt är angripet av svamp. Skador medför en risk att trädet kan knäckas och stora delar faller till marken, vilket skulle medföra att trädet måste tas bort helt och hållet. Det har redan nu en begränsad livslängd i och med dessa skador. Styrelsen har därför beslutat att utföra en beskärning av trädet nu under hösten för att om möjligt förlänga livslängden med några år. Arboristerna kommer att utföra en avlastningsbeskärning för att minska på tyngden av de grova grenarna samt reducera omfånget av kronan.

Brandvarnare

I dessa tider inför advent och jul med många levande ljus, har ni kollat att era brandvarnare fungerar och har nya friska batterier? En bra försäkring är också att ha en mindre brandsläckare hemma samt en brandfilt.

Fastighetsförsäkring

Styrelsen har tecknat avtal med Bostadsrätternas Försäkringsbolag från och med 1 november 2019. Det som kan beröra er medlemmar är att skadedjursbekämpning nu hanteras av Nomor. Har ni frågor om, eller besvär med skadedjur, kontakta styrelsen. Observera att fastighetsförsäkringen inte på något sätt ersätter den hemförsäkring som varje bostadsrättsinnehavare bör inneha.