Nyhetsbrev 6 (2019)

Årsstämma

Här kommer en påminnelse om att det snart är det dags för årsstämma i Brf Hektografen 2. Just nu granskas föreningens räkenskaper av våra revisorer KPMG samt av föreningens förtroendevalda revisor. Styrelsen återkommer med en formell kallelse till årsstämman den tredje december.

Inför årsstämman är valberedningen aktiverad för att föreslå nya förtroendevalda till styrelsen och suppleanter samt revisorer och valberedningen behöver er hjälp. Ni som är intresserade av att medverka för ert eget boende och föreningens bästa och som är intresserade av ekonomi, drift och underhåll hör av er till valberedningen.

Har ni frågor vad det innebär att vara förtroendevald i vår förening, kontakta styrelsen förslagsvis på mail: hektografen2@protonmail.com

I dagsläget behövs det en ordinarie ledamot i styrelsen och 2 suppleanter samt en ny ordinarie revisor och helst en suppleant till denne. Valberedningen består av Kenneth Johansson och Maria Söderström, kontaktuppgifter till dem finner ni på anslagstavlan i porten.

Parkborden på föreningens gårdar

Parkborden kommer att ställas undan i föreningens källare under vintersäsongen. De kommer att tas fram igen på städdagen i maj. Orsaken är att slippa åverkan på borden och minska slitage p.g.a. vintern.

Rökning utanför portarna

Styrelsen har fått många synpunkter från föreningens medlemmar angående rökning i anslutning till våra portar och nedskräpning på grund av detta, t.ex. fimpar som ligger strödda på marken. Därför ber styrelsen samtliga medlemmar att inte stå i närheten av porten när ni går ut och röker samt att ni tar med fimpen upp och slänger den i sopor hemma. Uppmana även era gäster att göra detta. Styrelsen kommer inte att acceptera egna askkoppar som placeras i anslutning till porten och dessa kommer att tas bort.