Kallelse till årsstämma för verksamhetsåret 2018-19

Härmed kallar styrelsen till Brf Hektografen 2 till årsstämma för verksamhetsåret 2018-19. Årsstämman kommer att äga rum tisdagen den tredje december klockan 19:00. Platsen är Pelarsalen, Sal B, Våning 2 i Vällingby Folketshus som har adressen Albert Aronssons Torg 5. För fullständig information följ länken nedan för att se kallelsen i sin helhet.

Kallelse till årsstämma för verksamhetsåret 2018-19