Nyhetsbrev 2, 2024

Extra stämma

Som vi tidigare nämnt kommer en extra stämma hållas i april/ maj med anledning av ett beslut om nya stadgar måste tas på två stämmor. Ni har alla fått styrelsens förslag på nya stadgar utskickat till er den 26 februari. Stämman kommer även avhandla den pågående processen med fasad- och fönsterarbeten. Vår projektledare från Riksbyggen kommer att informera om hur långt projekteringsarbetet framskridit.

Kallelse och dagordning kommer att skickas ut till samtliga när vi fastställt datum för stämman.

Vårstädning 26 maj

Den vanliga vårstädningen i föreningen kommer att ske söndagen den 26 maj. Vi träffas kl. 10.00 på lekplatsen Duvedsvägen 7 och räknar med att hålla på ett par timmar. Arbeten som vi brukar utföra på städdagen är städning och ansning av utemiljön, städning av källar- och cykelutrymmen m.m. Container kommer som vanligt att finnas tillgänglig vid Duvedsvägen 5 där ni kan bli av med era grovsopor, den kommer att finnas på plats från fredagen den 24 till söndagen den 26 maj. Observera att elektronik och el-apparater samt miljöfarligt avfall såsom färgburkar inte får slängas i containern. Städdagen avslutas i vanlig ordning med korvgrillning på lekplatsen. Korven och drickan är som vanligt sponsrad av Länsförsäkringar.

Styrelsen vill gärna ha era idéer på andra göromål än de ovan angivna. Sånt som ni skulle vilja utföra för att förbättra boendemiljön i föreningen. Skicka in era förslag på styrelsemailen så sammanställer vi dessa och vid behov anskaffar verktyg eller material för ändamålen.

Hyreslägenhet

En av föreningens fem hyresrätter har blivit uppsagd på Duvedsvägen 17. Styrelsen har beslutat med anledning av att marknaden just nu är lite trög med försäljningar så kommer vi hyra ut lägenheten på ett 1-årskontrakt.

Odlingslådor

Rivning av delar på lekplatsen enligt beslut på årsstämman kommer påbörjas inom kort. Efter detta kommer ytan göras i ordning för uppställning av odlingslådor / pallkragar som efter utplacering ska fyllas med jord och iordningställas för att tas i bruk. Vi har fått in ett antal intresserade men det finns plats för fler odlare. Vi återkommer till er som skickat in intresseanmälan inom kort med mer information.

Styrelsen vill också tacka vår medlem Martin för att han fixar pallkragar till föreningen från sitt jobb, stort tack.

Uthyrningslägenheten

Just nu finns många lediga tider att hyra lägenheten. Hyran är fortfarande 300:- per dygn. Styrelsen vill ha in idéer/ förslag på vad som kan göra lägenheten mer attraktiv att hyra.

Erbjudande om garageplatser på Härjedalsgatan

Vi har fått ett fint erbjudande om lediga garage från vår grannförening Brf Stencilen 2, loftgångshusen på Härjedalsgatan Garagen har måtten Längd = 4,70m Bredd = 2,50m Höjd = 1,85m. Kolla upp längden på er bil då garagen inte är lika djupa som våra Det är dubbelgarage med egen port, lika som våra egna garage. Kostnad 1000:-/månad inkl. moms.

Om man är intresserad ska man lägga en lapp med namn, adress och telefonnummer i Brf Stencilen2:s brevlåda som finns utanför porten till Härjedalsgatan 130.

Erbjudande om garageplatser på Mörsilsgatan

Brf Skrivkortet2, beläget på Mörsilsgatan 6-20, vill informera er om att vi har lediga garageplatser för uthyrning omgående. För mer information kontakta föreningen.
E-post för kontakt är skrivkortet2@gmail.com

Garagen varierar i storlek men de passar en personbil. De flesta är delade garage. Samtliga är uppvärmda. El finns i vissa garage. Hyran varierar mellan 950 till 1200kr i månaden beroende på vilken typ av garage det gäller.
Hör gärna av er om det finns intresse eller frågor.
Styrelsen Skrivkortet 2,