logo
Hektografen 2 | Vällingby

Organisationsnummer: 769616-8918

Nyheter i föreningen

Årsstämma 2017

Härmed kallar styrelsen i Brf Hektografen 2 till årsstämma för verksamhetsåret 2016-2017.

Tid: Tisdagen den 5 december kl. 19.00

Plats: Trappan Vällingby, Vällingby Torg 43-47.

Lokal: Pelarsalen, Sal B, Våning.

Styrelsen har till stämman hänskjutit frågan att besluta om att bygga om en stor outhyrd
lokal på Duvedsvägen 1 till 6-7 st. bostadsrättslägenheter. Information om detta kommer
att ges på årsstämman. Omröstning om styrelsen förslag kommer att ske.

I samband med årsstämman bjuds det på enklare förtäring.

Inomhustemperaturen i våra lägenheter

Med anledning av föregående vinters problem med värmen, i synnerhet i punkthusen men
även i vinkelhuset, har styrelsen från och med måndagen den 30 oktober beslutat höja inomhus-
temperaturen med 1 grad.

Höjningen ligger i spannet när utetemperaturen ligger mellan + 10 grader till – 5 grader och
där det är svårast att få en behaglig innertemperatur.

Vi hoppas nu att det kommer att märkas i era lägenheter.

Viktigt meddelande beträffande föreningens fibernät

Med anledning av att föreningen har träffat ett 3-årigt gruppavtal med ComHem avseende TV, Bredband
och telefoni kommer nuvarande fibernät att släckas ner från och med 1 januari 2018.

Anledningen till att vi släcker ner fibern är att det befintliga nätet med tillhörande installationer och programvaror
måste renoveras och uppdateras. Detta skulle medföra stora kostnader för ny fiber och installationer samt större
serviceavtalskostnader än dagens avtal vilket påverkar samtliga hushåll i föreningen.