Nyhetsbrev 5 (2019)

Motioner till årsmötet

Styrelsen vill påminna samtliga boende om att inkomma med eventuella motioner till årsstämman i december. Enligt stadgarna finns denna möjlighet normalt fram till och med den sista juli. I år förlängs denna möjlighet fram till och med den 8 september.

Tillvaratagna cyklar

Nu har tre månader passerat sedan vårstädningen den 12 maj, då tillvaratogs omärkta cyklar i föreningens olika cykelförråd och magasinerades. Under rådande regelverk så behöver föreningen inte längre magasinera cyklarna, utan kan kassera ej upphämtade cyklar. Styrelsen vill nu ge samtliga boende ytterligare en möjlighet att eftersöka eventuellt tillvaratagna cyklar fram till den 9 september.

OVK

Efter den första genomgången av ventilationssystemet, har styrelsen nu beställt rengöring av ventilationskanaler och justering av till exempelvis fläktar, luftflöden och ventiler i samtliga lägenheter. Ytterligare information om tidplan kommer att anslås inom kort.

Övernattningslägenheten

Nya regler beträffade sen avbokning kommer att läggas ut på hemsidan. Styrelsen vill återigen påminna samtliga boende att bokning av lägenheten sker smidigt och enkelt direkt via föreningens hemsida.

Inbrott och stölder

Anmäl skyndsamt om till exempel lås och dörrar till fastigheterna inte fungerar som de ska, till exempel om porten inte går i lås. Styrelsen vill också be samtliga boende att vara vaksamma på okända personer som rör sig i fastigheterna. En medlem har under sommaren fått sin cykel stulen i ett normalt låst cykelförråd.

Felanmälan

Styrelsen vill förtydliga att felanmälan av enklare slag, till exempel trasiga lampor, lås och porttelefoner som inte fungerar direkt till styrelsen och inte till Riksbyggen. Detta görs enklast genom att skicka ett e-postmeddelande hektografen2@protonmail.com. Felanmälan till Riksbyggen skall endast ske vid fel av akut och svår karaktär, till exempel flödande vattenläcka från trycksatt rör eller avlopp. Ett undantag från detta gäller trasiga tvättmaskiner, som också ska felanmälas till Riksbyggen.

Miljö

Den 26-27 oktober klockan 10:00-16:00 så anordnar Stockholm vatten och Avfall en så kallad “Popup återbruk” vid Vittangiplan. Där har du möjlighet att till exempel lämna avfall av olika slag samt byta ut saker du inte längre använder med andra åkerbrukare. Ytterligare information finns här.