logo
Hektografen 2 | Vällingby

Organisationsnummer: 769616-8918

Styrelsen

Ordförande
Ordförande

Lars Sjöberg
Duvedsv. 7

Ledamot
Vice ordförande

Sylvia Wellroth
Duvedsv. 5

Ledamot
Sekreterare

Tony Nilsson
Duvedsv. 3

Ledamot, Kassör
Ledamot

Robert Dackéus
Duvedsv. 7

Ledamot
Ledamot

Akram Wirdi
Härjedalsg. 39

Suppleant
Suppleant

Barbro Östbye
Duvedsv. 17

Suppleant
Suppleant

Monica Husén
Duvedsv. 13

Suppleant
Suppleant

Leif Lengmo
Härjedalsg. 39

Suppleant
Suppleant

Jenny Waldelius
Duvedsv. 13

Revisor
Revisor

Emma Wikblom
Härjedalsg. 39

Valberedning

Kenneth Johansson — Duvedsv. 11
Vakant

Styrelsens sammansättning senast uppdaterad 2016-01-25