logo
Hektografen 2 | Vällingby

Organisationsnummer: 769616-8918

Styrelsen

Ordförande
Ordförande

Lars Sjöberg
Duvedsv. 7

Ledamot
Vice ordförande

Sylvia Wellroth
Duvedsv. 5

Ledamot
Sekreterare

Tony Nilsson
Duvedsv. 3

Ledamot, Kassör
Kassör

Monica Husén
Duvedsv. 13

Ledamot
Ledamot

Akram Wirdi
Härjedalsg. 39

Suppleant
Suppleant

Barbro Östbye
Duvedsv. 17

Suppleant
Suppleant

Ringo Thaci
Duvedsv. 15

Suppleant
Suppleant

Leif Lengmo
Härjedalsg. 39

Suppleant
Suppleant

Robert Dackéus
Duvedsv. 7

Suppleant
Suppleant

Andreas Östh
Härjedalsg. 39

Revisor
Revisor

Emma Wikblom
Härjedalsg. 39

Valberedning

Kenneth Johansson — Duvedsv. 11
Sebastian Castro — Härjedalsg. 39

Styrelsens sammansättning senast uppdaterad 2016-01-25