logo
Hektografen 2 | Vällingby

Organisationsnummer: 769616-8918

Viktigt meddelande beträffande föreningens fibernät

Med anledning av att föreningen har träffat ett 3-årigt gruppavtal med ComHem avseende TV, Bredband
och telefoni kommer nuvarande fibernät att släckas ner från och med 1 januari 2018.

Anledningen till att vi släcker ner fibern är att det befintliga nätet med tillhörande installationer och programvaror
måste renoveras och uppdateras. Detta skulle medföra stora kostnader för ny fiber och installationer samt större
serviceavtalskostnader än dagens avtal vilket påverkar samtliga hushåll i föreningen.

Antalet användare av fibernätet är idag endast 6 abonnenter ( varav bokningssystemet i tvättstugan är 1 )

När vi närmar oss gruppavtalets slutpunkt och Comhemavtalet eventuellt ska förlängas kommer styrelsen
infodra nya offerter från fiberaktörer innan beslut tas om en ny avtalsperiod.