logo
Hektografen 2 | Vällingby

Organisationsnummer: 769616-8918

Årsplanering styrelsemöten 2018

Onsdagen 17 Januari kl. 19.00
Onsdagen 14 Februari kl. 19.00
Onsdagen 14 Mars kl. 19.00
Onsdagen 18 April kl. 19.00 Budgetmöte
Onsdagen 16 Maj kl. 19.00
Onsdagen 13 Juni kl. 19.00 Sommaravslutning
Onsdagen 15 Augusti kl. 19.00 Höststart
Onsdagen 12 September kl. 19.00
Onsdagen 10 Oktober kl. 19.00 Bokslutsmöte
Onsdagen 14 November kl. 19.00

Tisdagen 4 December kl. 19.00 Årsstämma