logo
Hektografen 2 | Vällingby

Organisationsnummer: 769616-8918

Årsplanering styrelsemöten 2017

Torsdagen 15 December kl. 18.30 Konstituering och styrelsemöte
Onsdagen 18 Januari kl. 19.00
Onsdagen 15 Februari kl. 19.00
Onsdagen 15 Mars kl. 19.00
Onsdagen 19 April kl. 19.00 Budgetmöte
Onsdagen 17 Maj kl. 19.00
Onsdagen 14 Juni kl. 19.00 Sommaravslutning
Onsdagen 23 Augusti kl. 19.00 Höststart
Onsdagen 20 Sept. kl. 19.00
Onsdagen 18 Okt. kl. 19.00 Bokslutsmöte
Onsdagen 15 Nov. kl. 19.00
Tisdagen 5 Dec. kl. 19.00 Årsstämma