logo
Hektografen 2 | Vällingby

Organisationsnummer: 769616-8918

november 2017

Årsstämma 2017

Härmed kallar styrelsen i Brf Hektografen 2 till årsstämma för verksamhetsåret 2016-2017.

Tid: Tisdagen den 5 december kl. 19.00

Plats: Trappan Vällingby, Vällingby Torg 43-47.

Lokal: Pelarsalen, Sal B, Våning.

Styrelsen har till stämman hänskjutit frågan att besluta om att bygga om en stor outhyrd
lokal på Duvedsvägen 1 till 6-7 st. bostadsrättslägenheter. Information om detta kommer
att ges på årsstämman. Omröstning om styrelsen förslag kommer att ske.

I samband med årsstämman bjuds det på enklare förtäring.

Inomhustemperaturen i våra lägenheter

Med anledning av föregående vinters problem med värmen, i synnerhet i punkthusen men
även i vinkelhuset, har styrelsen från och med måndagen den 30 oktober beslutat höja inomhus-
temperaturen med 1 grad.

Höjningen ligger i spannet när utetemperaturen ligger mellan + 10 grader till – 5 grader och
där det är svårast att få en behaglig innertemperatur.

Vi hoppas nu att det kommer att märkas i era lägenheter.