logo
Hektografen 2 | Vällingby

Organisationsnummer: 769616-8918

oktober 2017

Övernattningslägenhet

Välkommen till föreningens fina uthyrningslägenhet

När ni får gäster på besök! Med vetskapen om att vi har många mindre lägenheter
där det kan vara svårt att övernatta sina gäster så passa på att utnyttja denna möjlighet.

Viktigt meddelande beträffande föreningens fibernät

Med anledning av att föreningen har träffat ett 3-årigt gruppavtal med ComHem avseende TV, Bredband
och telefoni kommer nuvarande fibernät att släckas ner från och med 1 januari 2018.

Anledningen till att vi släcker ner fibern är att det befintliga nätet med tillhörande installationer och programvaror
måste renoveras och uppdateras. Detta skulle medföra stora kostnader för ny fiber och installationer samt större
serviceavtalskostnader än dagens avtal vilket påverkar samtliga hushåll i föreningen.