logo
Hektografen 2 | Vällingby

Organisationsnummer: 769616-8918

mars 2017

Kallelse till extra stämma

TIDPUNKT: ONSDAGEN DEN 5 APRIL, Kl. 19.00
PLATS: Styrelselokalen Duvedsvägen 15, baksidan

Styrelsen kallar till en extra stämma med anledning av att vi förhandlat fram ett attraktivt gruppavtal
avseende ComHem för samtliga boende i föreningen. Gruppavtalet med ComHem innehåller TV Bas,
Bredband 100 samt telefoni. Gruppavtal tecknas mellan föreningen och ComHem. Kostnaden för
avtalet fördelas sedan ut på samtliga medlemmar och läggs på månadsavgiften.