logo
Hektografen 2 | Vällingby

Organisationsnummer: 769616-8918

januari 2017

Värmeproblemet är löst

De värme problem som vi haft i punkthusen under hösten är nu lösta.

De slagprodukter som satt igen rören har nu rensats bort med hjälp av
filter. I början var vi tvungna att byta filer nästan dagligen eftersom de blev
oerhört smutsiga. Sedan ett par veckor tillbaka är nedsmutsningen åter
på normal nivå.