logo
Hektografen 2 | Vällingby

Organisationsnummer: 769616-8918

december 2016

-

Årsmötes protokoll

Protokollet för 2016 års årsmöte samt årsredovisning för 2015 - 2016 finns
nu under Information/Protokoll och årsredovisningar.

Värmeproblem

Till alla er som drabbats av att ha dålig eller ingen värme i era lägenheter
under oktober och november och som fortgår nu även i början av december.

De problem som uppstått med värmen har drabbat snart alla lägenheterna i varje punkthus Duvedsvägen 11-17.
Värmebortfallet beror inte på de kulvertarbeten som pågått under hösten. Efter en lång tid för er som varit utan
värme har vi nu uppdagat felet som orsakat detta. Vid de arbeten som pågår med rengöring och byten av