logo
Hektografen 2 | Vällingby

Organisationsnummer: 769616-8918

augusti 2016

Trädbeskärning

Våra lönnar har med åren blivit stora och omfångsrika och därför har styrelsen tagit
beslutet att dessa ska beskäras. Arbetet kommer att utföras av arborister och beskärningen
avser att reducera trädens omfång samt urglesning av grenar för att släppa in mer ljus.
Grenar som ligger mot fasader och tak eller som växer inpå balkonger kommer tas bort.

Arbetet beräknas starta vecka 34

Vattenläckage i punkthusen

Vi har som tidigare meddelat om läckage i våra kulvertar mellan husen. Det som läcker är både varm- och kallvatten.
Det läckage som fanns på kallvattenledningen mellan 15 och 17 har vi löst provisoriskt med en ledning som idag ligger
ovanpå marken. Vi har också ett läckage på varmvattenledningen som uppdagades i vintras och som vi i styrelsen kände
en stor oro för under vintern och våren då värmen behövdes på elementen. Skulle den sprungit läck värre än den gjorde