logo
Hektografen 2 | Vällingby

Organisationsnummer: 769616-8918

juni 2016

Stadgar

Här kan ni ladda ner föreningens stadgar:

Syren

Syrenen

Syrenen vid 39:an.

Sommarbrev från Styrelsen

Styrelsen vill på detta sätt informera om aktuella händelser i föreningen samt
skicka en hälsning med en önskan om att alla får en skön sommar och semester!

1. Avgiftshöjning

Efter beslut om budgeten för verksamhetsåret 2016-2017 har styrelsen beslutat att höja avgiften med 2% från den 1 juli.
Denna höjning följer den plan som styrelsen antog vid föreningens bildande.

2. Hyreslägenheter

Hyresförhandlingen för våra hyreslägenheter är ej ännu färdigförhandlad med hyresgästföreningen.
Meddelande om höjning kommer under hösten.

Bilder

Vi lägger nu upp en ny länk där vi ska lägga in bilder från vårt område. Om du har bra bilder som vi kan visa
på denna sida så maila dem gärna till föreningens mail adress.

Härjedalsgatan 39