logo
Hektografen 2 | Vällingby

Organisationsnummer: 769616-8918

mars 2016

Länk samling

Intresse-organisation för bostadsrättsföreningar.

Bostadsrätterna

Målning och konstnärlig utsmyckning av trapphus

Nu inleder vi den sista fasen med målning och utsmyckning av våra trapphus.
Upprustningen startade med att en konstnärlig plan utformades av Katarina Muhrbeck.
Upprustningen i portarna gjordes med mosaik och ett färdigt färgprogram
för samtliga portar.

Den 31 augusti 2011 tog styrelsen ett beslut att starta upprustningen
enligt denna plan. Sist ut i denna plan blir nu Duvedsvägen 15 och 17

Arbetet beräknas starta under vecka 13, anslag kommer att sättas upp i portar

Omläggning av taken

Styrelsen har nu påbörjat upphandlingen av nästa etapp av renoveringen och utbytet
av takbeläggningen. Denna etapp avser Duvedsvägen 11 och 13. I upphandlingen finns
även en option att fortsätta med Duvedsvägen 15 och 17 om vi ser att anbuden ryms inom
vår budget.

Trasiga varm- och kallvattenledningar på Duvedsvägen 11-17

Under vintern uppmärksammade vår ”hustomte” Kenneth styrelsen på att det förmodligen
fanns något läckage på systemet, han fick fylla på expansionskärlet varje vecka. Varmvatten
hade börjat läcka ut någonstans, förmodligen i någon kulvert mellan husen.

Städdagen

Den årliga städdagen kommer att äga rum söndagen den 8 maj.

Information om aktiviteter och arbeten som kan utföras under städdagen kommer
att meddelas under april. Vi kommer som vanligt ställa upp en container på gården
under helgen. Den skall användas till skräp från städdagen samt att ni då kan passa
på att rensa och slänga eget skräp.

Vi avslutar dagen med korvgrillning på gården som vanligt.

Rengöring och behandling av våra stengolv i portarna

Vi kommer efter det att vinter-sanden sopats upp starta med behandling av våra stengolv.
Golven kommer att maskinskuras och sen impregneras med Stenfix 5 i 3 lager
Information kommer när arbetet påbörjas

Årsplanering styrelsemöten 2018

Onsdagen 17 Januari kl. 19.00
Onsdagen 14 Februari kl. 19.00
Onsdagen 14 Mars kl. 19.00
Onsdagen 18 April kl. 19.00 Budgetmöte
Onsdagen 16 Maj kl. 19.00
Onsdagen 13 Juni kl. 19.00 Sommaravslutning
Onsdagen 15 Augusti kl. 19.00 Höststart
Onsdagen 12 September kl. 19.00
Onsdagen 10 Oktober kl. 19.00 Bokslutsmöte
Onsdagen 14 November kl. 19.00

Tisdagen 4 December kl. 19.00 Årsstämma