logo
Hektografen 2 | Vällingby

Organisationsnummer: 769616-8918

juli 2015

Ombyggnad tak

Styrelsen har beslutat att lägga om taket på Duvedvägen 3-7 samt Härjedalsgatan 39-41.

Arbetet med detta kommer att starta den 6 juli och beräknas vara klart i mitten på oktober.

Arbetet startar med att ett trapptorn upp till taket kommer att monteras vid källardörren Duvedsvägen 7
på den fönsterfria delen av fasaden.

Vi hoppas att detta arbete inte ska skapa några olägenheter för boende i föreningen.

Styrelsen önskar alla en skön sommar!